Cel mai adânc aspect al picturii este să vezi ceea ce se vede în întunericul lui Dumnezeu.


cel-mai-adânc-aspect-al-picturii-este-să-vezi-ceea-se-vede-în-întunericul-lui-dumnezeu
orhan pamukcelmaiadâncaspectalpicturiiesteveziceeasevedeînîntunericulluidumnezeucel maimai adâncadânc aspectaspect alal picturiipicturii esteeste săsă vezivezi ceeaceea cece sese vedevede înîn întunericulîntunericul luilui dumnezeucel mai adâncmai adânc aspectadânc aspect alaspect al picturiial picturii estepicturii este săeste să vezisă vezi ceeavezi ceea ceceea ce sece se vedese vede învede în întunericulîn întunericul luiîntunericul lui dumnezeucel mai adânc aspectmai adânc aspect aladânc aspect al picturiiaspect al picturii esteal picturii este săpicturii este să vezieste să vezi ceeasă vezi ceea cevezi ceea ce seceea ce se vedece se vede înse vede în întunericulvede în întunericul luiîn întunericul lui dumnezeucel mai adânc aspect almai adânc aspect al picturiiadânc aspect al picturii esteaspect al picturii este săal picturii este să vezipicturii este să vezi ceeaeste să vezi ceea cesă vezi ceea ce sevezi ceea ce se vedeceea ce se vede înce se vede în întunericulse vede în întunericul luivede în întunericul lui dumnezeu

Tot ceea ce vezi este Dumnezeu. Tot ceea ce auzi este Dumnezeu. Tot ceea ce savurezi este Dumnezeu. Tot ceea ce miroşi şi tot ceea ce atingi este Dumnezeu. Acesta este aspectul Lui manifestat.Să schimbăm regula după care judecăm până acum ce e bine. Tot ceea ce Dumnezeu vrea pentru noi e bun şi drept, tot ceea ce nu vrea este rău. Tot ceea ce Dumnezeu nu vrea este interzis. Alte fapte, pe care nu le-a pus sub semnul interdicţiei totale, şi care din această pricină ni se par permise, nu sunt totuşi întotdeauna permise. Căci dacă Dumnezeu ne lipseşte de ceva, şi printr-un anumit eveniment care reprezintă manifestarea voinţei lui Dumnezeu, se vede că nu vrea ca noi să avem acel lucru, el nu ne este îngăduit, pentru că voinţa lui este să nu-l făptuim;în absenţa voinţei lui Dumnezeu, care singură înseamnă bunătate şi dreptate, totul devinde nedrept şi rău.O încăpere poate să stea în întuneric mii de ani, dar, dacă aduci lumină în ea, întunericul va dispărea ca şi cum nici n-ar fi fost. La fel e şi atunci când lumina lui Dumnezeu luminează sufletul: Întunericul încarnărilor dispare într-o clipă. Să nu spui niciodată că eşti păcătos, declarându-ţi, astfel, limitele. Insistă, în schimb, asupra gândului că eşti făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu - că în sufletul tău, în adevăratul tău Sine, întunericul amăgirii nu poate să existe.Femeia cu inima curată înaintea lui Dumnezeu nu se concentrează pe ceea ce poate să-i dea Dumnezeu, ci se desfătează în ceea ce este Dumnezeu. Ea se uită la faţa Lui, nu la mâna Lui.Ceea ce ochiul omenesc vede destul de clar, dragostea i-l face invizibil, după cum tot ea te face să vezi ceea ce nu se vede.Ceea ce ne înspăimântă mai mult este propria Lumină şi nu întunericul din noi. Ne întrebăm, îndoindu-ne: