Cel care îşi goleşte portmoneul în cap, nu va fi furat niciodată. Investiţia în cunoaştere aduce întotdeauna cele mai mari profituri.


cel-care-îşi-goleşte-portmoneul-în-cap-nu-va-fi-furat-niciodată-investiţia-în-cunoaştere-aduce-întotdeauna-cele-mai-mari-profituri
benjamin franklincelcareîşigoleşteportmoneulîncapnuvafifuratniciodatăinvestiţiacunoaştereaduceîntotdeaunacelemaimariprofituricel carecare îşiîşi goleştegoleşte portmoneulportmoneul înîn capnu vava fifi furatfurat niciodatăinvestiţia înîn cunoaşterecunoaştere aduceaduce întotdeaunaîntotdeauna celecele maimai marimari profituricel care îşicare îşi goleşteîşi goleşte portmoneulgoleşte portmoneul înportmoneul în capnu va fiva fi furatfi furat niciodatăinvestiţia în cunoaştereîn cunoaştere aducecunoaştere aduce întotdeaunaaduce întotdeauna celeîntotdeauna cele maicele mai marimai mari profituricel care îşi goleştecare îşi goleşte portmoneulîşi goleşte portmoneul îngoleşte portmoneul în capnu va fi furatva fi furat niciodatăinvestiţia în cunoaştere aduceîn cunoaştere aduce întotdeaunacunoaştere aduce întotdeauna celeaduce întotdeauna cele maiîntotdeauna cele mai maricele mai mari profituricel care îşi goleşte portmoneulcare îşi goleşte portmoneul înîşi goleşte portmoneul în capnu va fi furat niciodatăinvestiţia în cunoaştere aduce întotdeaunaîn cunoaştere aduce întotdeauna celecunoaştere aduce întotdeauna cele maiaduce întotdeauna cele mai mariîntotdeauna cele mai mari profituri

Investiţia în cunoaştere aduce cea mai bună dobândă.Investiţia în cunoaştere are cea mai mare dobândă.Mie mi se pare că oamenii nu simt deloc puterea iubirii, pentru că, dacă ar simţi-o, i-ar ridica cele mai mari temple şi altare şi i-ar aduce jertfele cele mai mari.Cei care nu s-au remarcat în mod deosebit în anii de şcoală nu trebuie să fie descumpăniţi din cauza asta. Nu întotdeauna minţile cele mai mari ajung la desăvârşire cel mai repede.S-a zis că-nvăţătura-i grea,Şi inutilă, că tot moriMai bine stăm neştiutori,Decât să ne-ngropăm cu eaNimic mai fals nu se putea:Ea te fereşte de erori,Ţi-aduce-n cap valori, comori,Umbrelă e de vreme reaDovadă că e de folos:Din ea profituri poţi să faciDevii cunoscător, sfătos,Când Cel care nu îşi schimbă niciodată părerile, care nu îşi corectează niciodată greşelile, nu va fi mâine mai înţelept decât azi.