Cel ce ascultă de Hristos, se călăuzeşte pe sine spre lumină.


cel-ascultă-de-hristos-se-călăuzeşte-pe-sine-spre-lumină
talasie libianulcelascultădehristossecălăuzeştepesinespreluminăcel cece ascultăascultă dede hristosse călăuzeştecălăuzeşte pepe sinesine sprespre luminăcel ce ascultăce ascultă deascultă de hristosse călăuzeşte pecălăuzeşte pe sinepe sine spresine spre luminăcel ce ascultă dece ascultă de hristosse călăuzeşte pe sinecălăuzeşte pe sine sprepe sine spre luminăcel ce ascultă de hristosse călăuzeşte pe sine sprecălăuzeşte pe sine spre lumină

Privesc cum o plantă se-ntinde din întunericul unei pivniţe spre lumină. Fiecare fibră i se îndoaie spre razele de soare. Nu poate trăi fără de lumină, şi totuşi planta nu simte şi nici nu vede lumina. Oare, sufletul nostru nu creşte şi nu se întinde şi el spre-o lumină pe care n-o simţim şi n-o vedem?Se odihneşte omul împăcatCu sine şi cu pronia divină;Ce de minciuni, la bară, a turnat,Spre-a scoate adevărul la lumină!Cunoaşterea călăuzeşte spre unitate aşa cum ignoranţa duce la diversitate.Cel care îşi curăţă sufletul de păcat şi îl împodobeşte cu virtuţi se face pe sine casă pentru Hristos.Într-o căsnicie, dragostea trebuie să vină, îndeosebi dinspre bărbat spre femeie. Acest lucru l-a făcut şi Hristos faţă de Biserica Sa. S-a dat pe Sine Însuşi ca să o facă slăvită.Viaţa cu problemele ei cotidiene se aseamănă cu un labirint misterios pe care omul priceput îl parcurge cu încredere spre ieşire, spre lumină, iar cel nepriceput bâjbâie traseul necunoscut, nimerind deseori în fundătură.