Cel ce a oferit o favoare unuia vrednic, s-a împărtăşit şi el din ea.


cel-a-oferit-o-favoare-unuia-vrednic-s-a-împărtăşit-şi-el-din-ea
publilius syrusceloferitfavoareunuiavrednicîmpărtăşitşieldineacel ceoferit oo favoarefavoare unuiaunuia vrednicîmpărtăşit şişi elel dindin eace a oferita oferit ooferit o favoareo favoare unuiafavoare unuia vrednicîmpărtăşit şi elşi el dinel din eacel ce a oferitce a oferit oa oferit o favoareoferit o favoare unuiao favoare unuia vrednicîmpărtăşit şi el dinşi el din eacel ce a oferit oce a oferit o favoarea oferit o favoare unuiaoferit o favoare unuia vrednicîmpărtăşit şi el din ea

Fac ce fac bieţii oameni şi tot de fata lui Chiriac aduc vorba. Fiecare cu fata lui Chiriac a sa; a unuia e mai tindicheată, a altuia mai snovoasă; a unuia mai naltă, a altuia mai ghindoacă; a unuia blondă, a altuia brună, a altuia castanie; a unuia năsoasă, — bat-o cârnia, — a altuia cârnă; a unuia cu ochii puşi ca cu fusul, şi a altuia cu ochii mari; fel de fel de fete ale lui Chiriac şi fel de fel de gâlceve.Iisus Hristos: Aţi auzit că s-a zis celor de demult: Cerşeşte o favoare cel care pretinde că a făcut una.Greşeală a unuia, reuşită a altuia, să nu te preocupe asemenea împărţeli. Nimic nu e fertil decât marea colaborare a unuia prin celălalt. Mişcarea ratată slujeşte mişcării ce reuşeşte. Iar mişcarea ce reuşeşte arată celui ce a greşit scopul pe care îl urmăreau amândoi. Cel ce află infinitul îl află pentru toţi.Pentru o clipă, hotărăşte-te să crezi: Eros este cel mai vechi zeu şi dintre toţi zeii cel mai vrednic de cinstire, cel mai în măsură să dea oamenilor virtute şi fericire, în timpul vieţii şi dincolo de moarte.