Cei ce se roagă pentru pâinea cea de toate zilele îi cer lui Dumnezeu prăjituri.


cei-se-roagă-pentru-pâinea-cea-de-toate-zilele-îi-cer-lui-dumnezeu-prăjituri
wojciech wierciochceiseroagăpentrupâineaceadetoatezileleîicerluidumnezeuprăjituricei cece sese roagăroagă pentrupentru pâineapâinea ceacea dede toatetoate zilelezilele îiîi cercer luilui dumnezeudumnezeu prăjituricei ce sece se roagăse roagă pentruroagă pentru pâineapentru pâinea ceapâinea cea decea de toatede toate zileletoate zilele îizilele îi cerîi cer luicer lui dumnezeului dumnezeu prăjituricei ce se roagăce se roagă pentruse roagă pentru pâinearoagă pentru pâinea ceapentru pâinea cea depâinea cea de toatecea de toate zilelede toate zilele îitoate zilele îi cerzilele îi cer luiîi cer lui dumnezeucer lui dumnezeu prăjituricei ce se roagă pentruce se roagă pentru pâinease roagă pentru pâinea cearoagă pentru pâinea cea depentru pâinea cea de toatepâinea cea de toate zilelecea de toate zilele îide toate zilele îi certoate zilele îi cer luizilele îi cer lui dumnezeuîi cer lui dumnezeu prăjituri

Pentru pâinea noastră cea de toate zilele, unii mănâncă fripturile.Pentru individul cu rost de hienă, nenorocirea altora e pâinea cea de toate zilele.Soare arzător,lanul se roagă la cer,pâinea uscată.Încântarea e pâinea cea de toate zilele ale tinerilor. Scepticismul este vinul zilnic al celor maturi.Roagă-te lui Dumnezeu cu toată inima ta, cu toată intensitatea. Formulează-ţi rugăminţile cu dragoste, nu cerşi. Cerându-i nu trebuie nici o clipă să urmăreşti să-I impui voinţa ta Lui, ci roagă-te cu fermitate, convins fiind că El îţi va dărui tot ce este mai bine pentru tine.Nu-I cer iertare lui Dumnezeu. Nu cer iertare nimănui. Ma iert eu însămi... Sper că există un Iad şi pentru cei buni.