Cei mai cumpliţi surzi sunt cei care nu vor să audă.


cei-mai-cumpliţi-surzi-sunt-cei-care-nu-vor-să-audă
denis diderotceimaicumpliţisurzisuntceicarenuvoraudăcei maimai cumpliţicumpliţi surzisurzi suntsunt ceicei carecare nunu vorsă audăcei mai cumpliţimai cumpliţi surzicumpliţi surzi suntsurzi sunt ceisunt cei carecei care nucare nu vornu vor săvor să audăcei mai cumpliţi surzimai cumpliţi surzi suntcumpliţi surzi sunt ceisurzi sunt cei caresunt cei care nucei care nu vorcare nu vor sănu vor să audăcei mai cumpliţi surzi suntmai cumpliţi surzi sunt ceicumpliţi surzi sunt cei caresurzi sunt cei care nusunt cei care nu vorcei care nu vor săcare nu vor să audă

Există o categorie specială de surzi: aceia care nu vor să audă decât ce spun ei.Fericiţi cei ce-s cutezătoriCă a lor este victoriaÎn plaiurile cele sfinte.Fericiţi cei ce plâng, că aceiaÎn dalbe ceruri se vor mângâia.Fericiţi cei blânzi, că aceiaVor moştenii întreg pământul.Fericiţi cei care flămânzescŞi însetează după ştiinţă,Că aceia se vor săturaŞi niciodată n-or mai răbda.Fericiţi care muncesc,Pământul făcându-l grădină,Căci vor culege roadele În Grădinile Cerurilor.Fericiţi vor fi şi cei milostiviCă aceia se vor măntui.Fericiţi cei curaţi în sufletCă s-or hrăni doar cu lumină.Fericiţi făcătorii de pace,Cei ce vor încerca să găsească vreo noimă în această povestire vor fi urmăriţi; cei ce caută să-i descopere un tâlc moralizator vor fi surghiuniţi; cei care se trudesc să-i afle intriga vor fi executaţi.I-am dispreţuit pe toţi cei care nu îşi pun întrebări, pe toţi cei care nu vor răspunsuri, pe cei înspăimântaţi de singurătate, de propriul sine, pe toţi cei care nu simt lucrurile pe care le simt eu. Pe cei banali, timizi, şterşi, neîncrezători în forţa lor, pe cei fricoşi, pe cei proşti, pe cei urâţi, neatrăgători, stângaci, pe cei politicoşi, laşi, pe cei religioşi, pe cei cu prejudecăţi. Îmi plăcea însă extraordinar de mult să-i privesc. Asta mă inspira cel mai mult. Privitul păduchiuţilor. Mă vedeam, dincolo de ele, un zeu ridicându-se dintr-un nor de colb, cu un spectru în mână, uriaş, impunător.Cei care sunt necinstiti vor striga in gura mare cinstea lor... cei care sunt cinstiti nu vor face caz de asta.Căsătoria e ca un banc de ţipari: cei care sunt afară vor să intre, cei care sunt înăuntru vor să iasă.