Cei care pun frâu minţii care călătoreşte departe mişcându-se de una singură şi care este fără formă, se vor elibera de lanţurile lui Mara (cel care tentează).


cei-care-pun-frâu-minţii-care-călătoreşte-departe-mişcându-se-de-una-singură-şi-care-este-fără-formă-se-vor-elibera-de-lanţurile-lui-mara
buddhaceicarepunfrâuminţiicălătoreştedepartemişcândusedeunasingurăşiestefărăformăsevoreliberalanţurileluimaraceltenteazăcei carecare punpun frâufrâu minţiiminţii carecare călătoreştecălătoreşte departede unauna singurăsingură şişi carecare esteeste fărăfără formăse vorelibera dede lanţurilelanţurile luilui maramara (cel(cel carecare tentează)cei care puncare pun frâupun frâu minţiifrâu minţii careminţii care călătoreştecare călătoreşte departede una singurăuna singură şisingură şi careşi care estecare este fărăeste fără formăse vor eliberavor elibera deelibera de lanţurilede lanţurile luilanţurile lui maralui mara (celmara (cel care(cel care tentează)

I-am dispreţuit pe toţi cei care nu îşi pun întrebări, pe toţi cei care nu vor răspunsuri, pe cei înspăimântaţi de singurătate, de propriul sine, pe toţi cei care nu simt lucrurile pe care le simt eu. Pe cei banali, timizi, şterşi, neîncrezători în forţa lor, pe cei fricoşi, pe cei proşti, pe cei urâţi, neatrăgători, stângaci, pe cei politicoşi, laşi, pe cei religioşi, pe cei cu prejudecăţi. Îmi plăcea însă extraordinar de mult să-i privesc. Asta mă inspira cel mai mult. Privitul păduchiuţilor. Mă vedeam, dincolo de ele, un zeu ridicându-se dintr-un nor de colb, cu un spectru în mână, uriaş, impunător.Lumea se împarte întotdeauna în două: cei cărora le place să se plimbe cu bicicleta şi cei care gonesc cu maşina; cei care poartă camaşă peste pantalon şi cei care şi-o bagă în pantalon; cei care beau ceaiul fără zahar şi cei care îl beau cu zahăr; cei care cred că Shakespeare este cel mai mare scriitor al timpurilor şi cei care cred că e Andre Gide; cei cărora le place familia Simpson şi cei cărora le place South Park; cei cărora le place Nutella şi cei cărora le place varza de Bruxelles.Emily Thorne: Întotdeauna să te întrebi unde îţi este loialitatea. Oamenii în care ai încredere o vor aştepta, cei mai importanţi inamici o vor dori, iar cei pe care îi preţuiesti cel mai mult, fără greşeala, vor abuza de ea. Unii spun că loialitatea inspiră speranţă fără margini. Şi, oricât ar fi de mare, există şi un şiretlic. O loialitate adevărată se construieşte în mulţi ani... şi ai nevoie doar de câteva secunde pentru a o distruge.Craidonul este rudă bună cu cerşetorul, ca şi acesta, se conduce după principiul speranţei statistice: se ataşează de numere, niciodată de persoane. Din zece femei pe care le agaţă, ştie că măcar una va consimţi să ia cu el o cafea. Şi din zece care vor lua o cafea în tovărăşia lui, una sau două, obosite de hărţuială, numai dacă nu îşi vâră coada dracul nu vor accepta să meargă mai departe. El nu seduce, hărţuieşte, câştigă teren prin epuizare.Înainte de mare, de pământ şi de cerul care acoperă toate, în întregul univers era o singură înfăţişare a naturii, pe care oamenii o numeau haos, o masă fără formă şi fără închegare.Dacă starea minţii tale este negativă, atitudinea pe care o radiezi este negativă, iar cei din jur îi vor răspunde pe măsură. O stare a minţii pozitivă se va traduce prin radierea unei atitudini pozitive, care îi va influenţa pe ceilalţi să răspundă favorabil, atrăgându-i către modul tău de a gândi şi a acţiona.