Cei care pun frâu minţii care călătoreşte departe mişcându-se de una singură şi care este fără formă, se vor elibera de lanţurile lui Mara (cel care tentează).


cei-care-pun-frâu-minţii-care-călătoreşte-departe-mişcându-se-de-una-singură-şi-care-este-fără-formă-se-vor-elibera-de-lanţurile-lui-mara
buddhaceicarepunfrâuminţiicălătoreştedepartemişcândusedeunasingurăşiestefărăformăsevoreliberalanţurileluimaraceltenteazăcei carecare punpun frâufrâu minţiiminţii carecare călătoreştecălătoreşte departede unauna singurăsingură şişi carecare esteeste fărăfără formăse vorelibera dede lanţurilelanţurile luilui maramara (cel(cel carecare tentează)cei care puncare pun frâupun frâu minţiifrâu minţii careminţii care călătoreştecare călătoreşte departede una singurăuna singură şisingură şi careşi care estecare este fărăeste fără formăse vor eliberavor elibera deelibera de lanţurilede lanţurile luilanţurile lui maralui mara (celmara (cel care(cel care tentează)

Înainte de mare, de pământ şi de cerul care acoperă toate, în întregul univers era o singură înfăţişare a naturii, pe care oamenii o numeau haos, o masă fără formă şi fără închegare. -Ovidius
Înainte-de-mare-de-pământ-şi-de-cerul-care-acoperă-toate-în-întregul-univers-era-o-singură-înfăţişare-a-naturii-pe-care-oamenii-o-numeau