Cei care fac mult bine în viaţă, rabdă mai uşor relele vieţii.


cei-care-fac-mult-bine-în-viaţă-rabdă-mai-uşor-relele-vieţii
robert browningceicarefacmultbineînviaţărabdămaiuşorrelelevieţiicei carecare facfac multmult binebine înîn viaţărabdă maimai uşorrelele vieţiicei care faccare fac multfac mult binemult bine înbine în viaţărabdă mai uşormai uşor releleuşor relele vieţiicei care fac multcare fac mult binefac mult bine înmult bine în viaţărabdă mai uşor relelemai uşor relele vieţiicei care fac mult binecare fac mult bine înfac mult bine în viaţărabdă mai uşor relele vieţii

Cei care educă copiii bine ar trebui să fie onoraţi mai mult decât cei care îi fac; pentru că dacă ultimii le dau doar viaţă, primii le dau arta de a vieţui bine.Rabdă ce e greu, ca să rabzi mai uşor ce e uşor.Pe Nicholai nu-l deranja atât de mult enervanta lor asumare a egalităţii cât confuziile lor culturale. Se părea că americanii confundau standardul de viaţă cu calitatea vieţii, egalitatea de şanse cu mediocritatea instituţionalizată, vitejia cu curajul, machismo cu bărbăţia, libertatea cu independenţa, vorbitul mult cu exprimarea, distracţia cu plăcerea - pe scurt, toate confuziile pe care le fac cei ce cred că dreptatea implică egalitate pentru toţi, în loc de egalitate pentru cei egali.Citind mai mult în fiecare zi,Mai informaţi, mai înţelepţi vom fi.Sensul vieţii, mai bine desluşim,Visele, mai uşor le împlinim.Cine are răbdare, rabdă. Cine n-are, rabdă şi mai mult.Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viaţă; de aceea, pe lângă viaţă, dăruiţi copiilor şi arta de a trăi bine, educându-i.