Ceea ce vrea un bărbat e să creadă că o femeie îl poate iubi atât de mult încât n-o va interesa nici un alt bărbat.


ceea-vrea-un-bărbat-e-să-creadă-că-o-femeie-îl-poate-iubi-atât-de-mult-încât-n-o-va-interesa-nici-un-alt-bărbat
anais ninceeavreaunbărbatcreadăfemeieîlpoateiubiatâtdemultîncâtnovainteresanicialtbărbatceea cece vreavrea unun bărbatbărbat esă creadăcreadă căo femeiefemeie îlîl poatepoate iubiiubi atâtatât dede multmult încâtva interesainteresa nicinici unun altalt bărbatceea ce vreace vrea unvrea un bărbatun bărbat ebărbat e săe să creadăsă creadă căcreadă că ocă o femeieo femeie îlfemeie îl poateîl poate iubipoate iubi atâtiubi atât deatât de multde mult încâtva interesa niciinteresa nici unnici un altun alt bărbatceea ce vrea unce vrea un bărbatvrea un bărbat eun bărbat e săbărbat e să creadăe să creadă căsă creadă că ocreadă că o femeiecă o femeie îlo femeie îl poatefemeie îl poate iubiîl poate iubi atâtpoate iubi atât deiubi atât de multatât de mult încâtva interesa nici uninteresa nici un altnici un alt bărbatceea ce vrea un bărbatce vrea un bărbat evrea un bărbat e săun bărbat e să creadăbărbat e să creadă căe să creadă că osă creadă că o femeiecreadă că o femeie îlcă o femeie îl poateo femeie îl poate iubifemeie îl poate iubi atâtîl poate iubi atât depoate iubi atât de multiubi atât de mult încâtva interesa nici un altinteresa nici un alt bărbat

Prietenia poate dăinui între fiinţe de sexe diferite, chiar ferită de orice grosolănie, totuşi o femeie se uită pururi la un bărbat ca la un bărbat şi, la rândul său, un bărbat se uită la o femeie ca la o femeie. Legătura aceasta nu este nici pasiune, nici prietenie curată, formând o categorie aparte.Te-am iubit atât cât un bărbat poate iubi o femeie!Joe: Dar tu nu eşti fată, eşti bărbat în toată firea! De ce ar vrea un bărbat să se însoare cu un alt bărbat? Jerry: Pentru siguranţă.Nu mă ruşinez să spun că nici un bărbat pe care l-am întâlnit vreodată nu a fost egalul tatălui meu, şi că nu am iubit niciodată un alt bărbat mai mult decât pe el.Un bărbat adevărat ştie să aprecieze sinceritatea unei femei, reuşeşte mereu să-i readucă zâmbetul pe buze, chiar şi în cele mai grele momente din viaţa acelei femei. Un bărbat adevărat ştie că atunci când îşi respectă femeia de lângă el de fapt se respectă pe el însuşi! Un bărbat adevărat nu o va lăsa să plece pe femeia pe care o iubeşte! Un bărbat adevărat te va iubi toată viaţa fără să-i pese de ceea ce spun prietenii lui! Un bărbat adevărat ştie că lângă el trebuie să stea o femeie la fel de adevărată!Pentru fiecare bărbat şi fiecare femeie adevărata căsătorie este unirea interioară cu cealaltă jumătate a fiinţei sale şi nu unirea exterioară cu o altă femeie sau un alt bărbat.