Ceea ce investeşti cu energie (prin intermediul sentimentelor şi emoţiilor), aceea vei realiza (sub forma unor experienţe concrete de viaţă).


ceea-investeşti-cu-energie-prin-intermediul-sentimentelor-şi-emoţiilor-aceea-vei-realiza-sub-forma-unor-experienţe-concrete-de-viaţă
reverend ikeceeainvesteşticuenergieprinintermediulsentimentelorşiemoţiiloraceeaveirealizasubformaunorexperienţeconcretedeviaţăceea cece investeştiinvesteşti cucu energieenergie (prin(prin intermediulintermediul sentimentelorşi emoţiilor)aceea veivei realizarealiza (sub(sub formaforma unorexperienţe concreteconcrete dede viaţă)ceea ce investeştice investeşti cuinvesteşti cu energiecu energie (prinenergie (prin intermediul(prin intermediul sentimentelorintermediul sentimentelor şisentimentelor şi emoţiilor)aceea vei realizavei realiza (subrealiza (sub forma(sub forma unorforma unor experienţeunor experienţe concreteexperienţe concrete deconcrete de viaţă)ceea ce investeşti cuce investeşti cu energieinvesteşti cu energie (princu energie (prin intermediulenergie (prin intermediul sentimentelor(prin intermediul sentimentelor şiintermediul sentimentelor şi emoţiilor)aceea vei realiza (subvei realiza (sub formarealiza (sub forma unor(sub forma unor experienţeforma unor experienţe concreteunor experienţe concrete deexperienţe concrete de viaţă)ceea ce investeşti cu energiece investeşti cu energie (prininvesteşti cu energie (prin intermediulcu energie (prin intermediul sentimentelorenergie (prin intermediul sentimentelor şi(prin intermediul sentimentelor şi emoţiilor)aceea vei realiza (sub formavei realiza (sub forma unorrealiza (sub forma unor experienţe(sub forma unor experienţe concreteforma unor experienţe concrete deunor experienţe concrete de viaţă)

Motivaţiile unei alte persoane se transmit prin intermediul minţii subconştiente direct subconştientului tău. Tu percepi apoi aceste experienţe sub forma unor intuiţii inspirate, numite şi cel de al şaselea simţ.Dacă nu simţi cu adevărat în inima ta - adică în modul cum te raportezi la tine însuţi - că meriţi lucrurile, calităţile sau circumstanţele pe care le descriu gândurile tale, ele nu vor deveni o realitate pentru tine. Nu se vor manifesta sub forma unor experienţe concrete de viaţă.Opreşte-te puţin din alergătură. Nu este vorba despre a acumula, ci despre a te bucura de ceea ce ai deja. Iar prin intermediul recunoştinţei pentru ceea ce deja ai, vei chema în viaţa ta tot ceea ce încă nu ai, după care, vei realiza că ai avut totul întotdeauna. Dumnezeu este mereu cu tine.Ceea ce recunoşti (în gândurile tale), este ceea ce investeşti cu energie (prin sentimentele şi emoţiile pe care ţi le trezesc acele gânduri).Odată ce ai definit cu exactitate, prin intermediul vizualizării, ce anume doreşti să obţii - o viaţă mai bună - trebuie să stabileşti pas cu pas cum vei realiza acest lucru.Să presupunem că avem un gând în mintea conştientă. Sentimentul asociat acestui gând stimulează mintea subconştientă să comunice, să interacţioneze cu mintea supraconştientă, în vederea obiectivării, manifestării acelui gând sub forma unei experienţe concrete de viaţă.