Ceea ce ai săvârşit astăzi, bun sau rău, este aluatul din care mâine vei coace pâinea pentru zilele următoare.


ceea-ai-săvârşit-astăzi-bun-sau-rău-este-aluatul-din-care-mâine-vei-coace-pâinea-pentru-zilele-următoare
ioan ciprian moroşanuceeaaisăvârşitastăzibunsaurăuestealuatuldincaremâineveicoacepâineapentruzileleurmătoareceea cece aiai săvârşitsăvârşit astăzibun sausau răueste aluatulaluatul dindin carecare mâinemâine veivei coacecoace pâineapâinea pentrupentru zilelezilele următoareceea ce aice ai săvârşitai săvârşit astăzibun sau răueste aluatul dinaluatul din caredin care mâinecare mâine veimâine vei coacevei coace pâineacoace pâinea pentrupâinea pentru zilelepentru zilele următoareceea ce ai săvârşitce ai săvârşit astăzieste aluatul din carealuatul din care mâinedin care mâine veicare mâine vei coacemâine vei coace pâineavei coace pâinea pentrucoace pâinea pentru zilelepâinea pentru zilele următoareceea ce ai săvârşit astăzieste aluatul din care mâinealuatul din care mâine veidin care mâine vei coacecare mâine vei coace pâineamâine vei coace pâinea pentruvei coace pâinea pentru zilelecoace pâinea pentru zilele următoare

Omul nu este o creaţie încheiată. Fiecare om este nu numai ceea ce este astăzi, dar şi ceea ce poate deveni mâine – bun sau rău.Astăzi, suntem ultimii pe pământ, care decidem pentru ziua de mâine, cum va arăta ea, pentru ca mâine, alţi să decidă în locul nostru. Suntem piatra de hotar a orizontului lumii, vinovaţi de felul cum el va arăta pentru generaţiile următoare.A fi un tată bun este ca şi bărbieritul. Indiferent cât de bine te bărbiereşti astăzi, vei fi nevoit să o faci din nou mâine.Acela care vrea sa pedepsească... nu pedepseşte din pricina faptei rele care este un lucru trecut, căci nu s-ar putea face ca ceea ce s-a săvârşit să nu se fi săvârşit, ci pedepseşte în vederea viitorului, pentru ca vinovatul să nu mai cadă în greşeală şi pentru ca pedeapsa lui să-i înfrâneze pe ceilalaţi.Nu contează cum arată viaţa ta astăzi, ci este important ce îţi propui să devii. Însă este obligatoriu să spui Acela care vrea să pedepsească în mod judicios, nu pedepseşte din pricina faptei rele care este un lucru trecut, căci nu s-ar putea face ca ceea ce s-a săvârşit să nu se fi săvârşit, ci pedepseşte în vederea viitorului, pentru ca vinovatul să nu mai cadă în greşeală şi pentru ca pedeapsa lui să-i înfrâneze pe ceilalţi.