Ce minunată e uneori chiar şi obişnuinţa!


ce-minunată-e-uneori-chiar-şi-obişnuinţa
gheorghe truţăminunatăuneorichiarşiobişnuinţace minunatăminunată ee uneoriuneori chiarchiar şişi obişnuinţace minunată eminunată e uneorie uneori chiaruneori chiar şichiar şi obişnuinţace minunată e uneoriminunată e uneori chiare uneori chiar şiuneori chiar şi obişnuinţace minunată e uneori chiarminunată e uneori chiar şie uneori chiar şi obişnuinţa

Uneori ne ţine în viaţă speranţa, uneori obişnuinţa, alteori frica. În primul caz trăim, în al doilea vegetăm, în al treilea avem o viaţă infernală.Obişnuinţa îndulceşte chiar şi lucrurile înspăimântătoare.Eşecul este doar succes amânat atât timp cât curajul este antrenorul ambiţiei. Obişnuinţa perseverenţei este obişnuinţa victoriei.Pentru numele lui Dumnezeu, uneori îmi doresc să pot să inventez o minciună mare. Uneori, după un interviu, îmi spun în sinea mea: Iată, sunt două mii de ani de când oamenii dorm pe un cuţit ascuns sub perna lor - obişnuinţa. Însă numele Domnului este Adevărul, şi nu obişnuinţa. Vălul ce ne acoperă privirea atunci când citim Evanghelia este absenţa uimirii, obişnuinţa. Oamenii nu se detaşează destul de Evanghelie, nu o lasă să acţioneze asupra lor, ca şi cum ar citi-o pentru întâia dată; ei caută răspunsuri noi la întrebări vechi; scot un ţânţar şi înghit o cămilă. Să o citim a mia oară ca şi când ar fi prima dată, să ne eliberăm ochiul de Şi viaţa de părinţi e minunată şi are momente de romantism. Nu ne mai e bine doar în doi. E minunat în trei şi, cu toate că e mai obositor uneori, e infinit mai plăcut cu copil în casă decât înainte.