Ce-i epigrama, eu nu potÎn mod concret să vă explic;Atâta ştiu: că ori e tot,Ori e mai rău decât nimic.


ce-i-epigrama-nu-potÎn-mod-concret-să-vă-explicatâ-ştiu-că-ori-e-totori-e-mai-rău-decât-nimic
grigore lupescuceiepigramanupotÎnmodconcretexplicatâtaştiuoritotorimairăudecâtnimiceu nunu potÎnpotÎn modmod concretconcret săori ee maimai răurău decâtdecât nimiceu nu potÎnnu potÎn modpotÎn mod concretmod concret săconcret să văcă ori ee mai răumai rău decâtrău decât nimiceu nu potÎn modnu potÎn mod concretpotÎn mod concret sămod concret să văe mai rău decâtmai rău decât nimiceu nu potÎn mod concretnu potÎn mod concret săpotÎn mod concret să văe mai rău decât nimic

Poezia şi ştiinţa: s-a tot încercat un mariaj între acestea două, de nu ştiu câte ori, în mintea nu ştiu câtor ambiţioşi tineri oameni de litere. Dar de fiecare dată, ori se rupea logodna, ori, chiar dacă se cosuma căsătoria, nu rodea decât avorturi.Toate femeile ştiu să tacă ori să ascundă. Şi o femeie, cu cât e mai femeie, cu atâta posedă mai mult acest caracter şi deci cu atât e mai enigmatică, ori cu atâta e toate acestea, cu cât e mai femeie.De nenumărate ori s-a închis cercul prigonitorilor în jurul meu până aproape a mă atinge cu mâna şi tot de atâtea ori o putere nevăzută mă scotea din primejdie, adeseori fără să ştiu. E aici mai mult decât o întâmplare.Noi ori ne facem nefericiţi, ori ne întărim singuri. Tot atâta Poate ai observat că, de multe ori, o circumstanţă îţi apare în mod repetat în viaţă... Această reapariţie reflectă faptul că tu nu ţi-ai preluat, în mod concret, învăţămintele pe care acea experienţă ţi le poate oferi.Foarte mult urăsc pe-o gazdă care / Ori prea e strâns, ori prea cu libov mare. / Că-n toate-i rău ce peste cumpăt trece, / Şi-i tot aşa de rău să faci să stea / Un om la tine, când el vrea să plece, / Pe cât de rău e să-l alungi când vrea / S-amâie drumul, vrând a-şi mai petrece!