Ce avem noi cu adevărat de fapt? Nimic... trupul nu-i al nostru - aparţine Pământului, duhul nu-i al nostru, ci al Cerului. Mormintele stau mărturie pentru asta!


ce-avem-noi-cu-adevărat-de-fapt-nimic-trupul-nu-i-al-nostru-aparţine-pământului-duhul-nu-i-al-nostru-al-cerului-mormintele-stau-mărturie
oreste teodorescuavemnoicuadevăratdefaptnimictrupulnuialnostruaparţinepământuluiduhulnostruceruluimormintelestaumărturiepentruastace avemavem noinoi cucu adevăratadevărat dede faptnimic trupulal nostrunostruaparţineaparţine pământuluial nostruci alal ceruluimormintele staustau mărturiemărturie pentrupentru astace avem noiavem noi cunoi cu adevăratcu adevărat deadevărat de faptal nostruaparţine pământuluici al ceruluimormintele stau mărturiestau mărturie pentrumărturie pentru asta

Să ştii că ceea ce ne indică sistemul nostru de ghidare lăuntrică poate să ne şi sperie, pentru că, de fapt, ce ne spune el răstoarnă complet felul nostru obişnuit sau condiţionat de a gândi, deşi, urmându-i sfatul, descoperim curând că nimic nu ne mai este imposibil de realizat.Oare trupul nostru nu oboseşte niciodată să tot dorească aceleaşi lucruri? Pentru că totdeauna suspină după acelaşi ospăţ, în timp ce spiritul nostru cere necontenit ceva nou. N-au existat decât două tipuri de umanitate pe care să le fi înţeles bine cu adevărat, şi anume: misticul şi destrăbălatul, pentru că amândoi zboară spre extreme şi caută, şi unul şi altul, absolutul.Dumnezeu ne-a oferit tot ce avem nevoie să ne creionăm destinul după bunul nostru plac, de noi depinde cum gestionăm resursele din interiorul nostru.James Gordon Jr.: Tată, de ce fuge? Locotenentul James Gordon: Pentru că noi trebuie să-l urmărim. James Gordon Jr.: Dar nu a greşit cu nimic. Locotenentul James Gordon: Pentru că el este eroul pe care oraşul Gotham îl merită, dar nu cel de care are nevoie în clipa asta. Aşa că îl vom urmări, pentru că el poate suporta asta. El nu este eroul nostru. El e apărătorul nostru din umbră. Un cavaler negru.Cum ne poate sufletul nostru ajuta, dacă, în timp ce el ne duce în infinit, noi ne limităm să ne analizăm simţurile şi trupul, întrebându-ne cum se va sfârşi? Infinitul nu se sfârşeşte, doar eul nostru coboară totul în banal.Filosofia ceaiului nu e numai estetică, în înţelesul obişnuit al cuvântului, căci vădeşte, în legătură cu morala şi religia, întregul nostru punct de vedere faţă de om şi de Fire. Ea e igienă, pentru că sileşte la curăţenie; e gospodărie, pentru că arată cum tihna se găseşte mai curând în simplicitate decât în încărcat şi costisitor; ea e geometria moralei, întrucât hotărniceşte simţul nostru de măsură faţă de univers. Ea înfăţişează duhul adevărat al democraţiei răsăritene, făcând din toţi credincioşii săi aristocraţi de gust.