ce-avem-cină-este-singura-întrebare-pe-care-mulţi-bărbaţi-o-adresează-soţiilor-lor-şi-unica-care-primesc-un-răspuns
mignon mclaughlinavemcinăestesinguraîntrebarepecaremulţibărbaţiadreseazăsoţiilorlorşiunicaprimescunrăspunsce avemavem laeste singurasingura întrebareîntrebare pepe carecare mulţimulţi bărbaţibărbaţi oo adreseazăadresează soţiilorşi unicaunica lala carecare primescprimesc unun răspunsce avem laeste singura întrebaresingura întrebare peîntrebare pe carepe care mulţicare mulţi bărbaţimulţi bărbaţi obărbaţi o adreseazăo adresează soţiiloradresează soţiilor lorsoţiilor lor şilor şi unicaşi unica launica la carela care primesccare primesc unprimesc un răspunseste singura întrebare pesingura întrebare pe careîntrebare pe care mulţipe care mulţi bărbaţicare mulţi bărbaţi omulţi bărbaţi o adreseazăbărbaţi o adresează soţiiloro adresează soţiilor loradresează soţiilor lor şisoţiilor lor şi unicalor şi unica laşi unica la careunica la care primescla care primesc uncare primesc un răspunseste singura întrebare pe caresingura întrebare pe care mulţiîntrebare pe care mulţi bărbaţipe care mulţi bărbaţi ocare mulţi bărbaţi o adreseazămulţi bărbaţi o adresează soţiilorbărbaţi o adresează soţiilor loro adresează soţiilor lor şiadresează soţiilor lor şi unicasoţiilor lor şi unica lalor şi unica la careşi unica la care primescunica la care primesc unla care primesc un răspuns

Oare mulţi bărbaţi iau numele soţiilor lor? Foarte puţini. Cazuri rare. Cel care se hotărăşte n-o face de trai bun. Sunt necesare motive convingătoare pentru ca schimbarea să pară celor din jur îndreptăţită, să nu provoace bănuieli.Din cele câteva sute de milioane de înamoraţi de pe glob din acest moment, fiecare crede că femeia pe care o iubeşte este unica, este o apariţie supranaturală, este singura fiinţă fermecătoare, singurul izvor de felicităţi, singura care poate da farmecul cel mare al vieţii, singura... E cam comic.Orice răspuns trimite la o întrebare, la o întrebare trezită din răspuns.Este evident că în jurnalism există mulţi oameni care nu au primit ce au dorit şi/sau nici nu le place ceea ce primesc. Ei scriu articole care nu sunt pe placul lor, pentru ziare pe care le dispreţuiesc profund, şi acest proces se termină prin distrugerea stilului şi dezintegrarea personalităţii lor, două elemente pe care un scriitor nu le poate separa, fiindcă personalitatea şi stilul trebuie să progreseze sau să se deterioreze împreună, la fel ca o pereche de căsătoriţi într-o ţară unde moartea este singurul divorţ admis.Foarte mulţi bărbaţi cer de la soţiile lor calităţi pe care nici ei nu le au.Iubirea este probabil singurul răspuns care n-are nevoie de nicio întrebare!