Ce ţară e asta, Doamne, unde, dacă vrei să arzi, în loc de flacără nu iese decât fum?!


ce-ţară-e-asta-doamne-unde-dacă-vrei-să-arzi-în-loc-de-flacără-nu-iese-decât-fum
gheorghe truţăţarăastadoamneundedacăvreiarziînlocdeflacărănuiesedecâtfumce ţarăţară ee astadacă vreivrei săsă arziîn locloc dede flacărăflacără nunu ieseiese decâtce ţară eţară e astadacă vrei săvrei să arziîn loc deloc de flacărăde flacără nuflacără nu iesenu iese decâtce ţară e astadacă vrei să arziîn loc de flacărăloc de flacără nude flacără nu ieseflacără nu iese decâtîn loc de flacără nuloc de flacără nu iesede flacără nu iese decât

Arzi, flacără sfântă, arzi,arzi în noaptea aceasta adânc chinuită.Prea fericită eşti, prea fericită,piatră scumpă a valurilor,cristal în colierul pâraielor!Rugă nălţată pentru o roză-cunună a ţărmului,în aburul miresmelor, primăvara-n poianaîn care cresc aştri în iarbăşi cuvintele-n zbor se rotesc ca dansul de fluturipeste focul buzelor tale!Sfinte, prea sfinte, arzi şi strigă,strigă enormul cuvânt al inimii noastreîn această noapte de chin.Martir în grădinile împărăteşti să te mistuicu o flacără mare!Flacăra, flacăra este a ta,flacăra, hulubul arzând care trece în zborpeste capul tău, noaptea,flacăra, focul de aur purtândsfâşiatul tău suflet, prin întunecime!Că fumează şi pe drumNu mă plâng de nenoroc,Că, de unde iese fum,E ştiut că e şi foc.Turistul vine să-şi bucure ochii; gânditorul găseşte o carte imensă unde fiecare stâncă este o scrisoare, unde fiecare lac este o frază, unde fiecare sat este un accent şi de unde iese un fum de amintiri de mii de ani vechime.Chiar dacă arde lumea, lui nu-i iese fum din rogojină.Educă-te singur. Educaţia obişnuită îţi va oferi rezultate obişnuite. Vezi care este venitul obţinut de cei care au o educaţie obişnuită şi vezi dacă asta este ceea ce vrei. Dacă nu asta vrei, dacă vrei mai mult decât media, trebuie să începi sa te educi singur.Din ţigară iese fum,Când fierbi lapte iese scrum;Din guvern şi parlamentIes scandaluri permanent...