Cartea este o aventură minunată: în trecut şi în viitor.


cartea-este-o-aventură-minunată-în-trecut-şi-în-viitor
jokai morcarteaesteaventurăminunatăîntrecutşiviitorcartea esteeste oo aventurăaventură minunatăîn trecuttrecut şiîn viitorcartea este oeste o aventurăo aventură minunatăîn trecut şitrecut şi înşi în viitorcartea este o aventurăeste o aventură minunatăîn trecut şi întrecut şi în viitorcartea este o aventură minunatăîn trecut şi în viitor

Biblioteca este pista de decolare, iar Cartea este Maşina Timpului prin intermediul căreia oricine poate călători, după dorinţă, în trecut, prezent sau viitor.Ce minunată e viaţa şi ce tristă! Ce efemeră, fără trecut şi fără viitor, doar un veşnic prezent, acum!Viaţa cu adevărat trăită este în trecut sau în viitor - prezentul este un interludiu... un straniu interludiu în care recurgem la trecut sau viitor ca să ne slujească drept mărturie că trăim.Se spune că există trei timpuri: trecut, prezent şi viitor. Ce greşeală grosolană şi dăunătoare. Exista două feluri de timp, trecut şi viitor, prezentul e în afara timpului. Şi viaţa adevărată, liberă se află în afara timpului, adică în prezent. Cât de important este să ştim asta. Se poate trăi numai în prezent, adică liber.Eu nu trăiesc în trecut. Eu în general trăiesc în prezent şi viitor. Nu mă gândesc la trecut, nici măcar nu îmi amintesc de trecut. Cred că altă trăsătură care m-a ajutat este aceea că nu regret nimic. Aşa am fost în viaţă şi aşa sunt acum.Ce naiv e omul: distruge prezentul făcându-şi griji pentru viitor şi plânge în viitor amintindu-şi de trecut.