Cartea deschisă e un creier care vorbeşte; închisă, un prieten care aşteaptă; uitată, un suflet care iartă; distrusă, o inimă care plânge.


cartea-deschisă-e-un-creier-care-vorbeşte-închisă-un-prieten-care-aşteaptă-uitată-un-suflet-care-iartă-distrusă-o-inimă-care-plânge
proverbe indienecarteadeschisăuncreiercarevorbeşteînchisăprietenaşteaptăuitatăsufletiartădistrusăinimăplângecartea deschisădeschisă ee unun creiercreier carecare vorbeşteun prietenprieten carecare aşteaptăun sufletsuflet carecare iartăo inimăinimă carecare plângecartea deschisă edeschisă e une un creierun creier carecreier care vorbeşteun prieten careprieten care aşteaptăun suflet caresuflet care iartăo inimă careinimă care plângecartea deschisă e undeschisă e un creiere un creier careun creier care vorbeşteun prieten care aşteaptăun suflet care iartăo inimă care plângecartea deschisă e un creierdeschisă e un creier caree un creier care vorbeşte

Intrase înăuntru stăpânit de un sentiment care nu-l mai slăbea, că viaţa lui e distrusă, şi se pomenise cum parcă aici cineva îi picura în inimă un balsam, care-i dădea seninătatea de care avea nevoie ca să uite eşecul său în lume. Era o lume care îi ajungea, această primăvară închisă.Cartea devine, cu adevărat, un prieten cu care petreci cele mai dulci ore din zi; prieten sincer care nu trădează adevărul; prieten discret care nu inoportunează niciodată.Cartea este un tovarăş care nu te copleşeşte cu laude, prieten care nu te ademeneşte, partener care nu te plictiseşte... , este prieten care nu vrea să obţină ceva de la tine linguşindu-te, care nu umblă să te viclenească sau să te mintă, vrând să te înşele.Timpul. Timpul prieten, timpul duşman. Timpul care sedimentează trăirile adevărate. Timpul care repară, aducând cu sine uitarea... Timpul care iartă, timpul care nu iartă. Timpul care ucide...Dacă vrei să arunci o privire în interiorul sufletului uman şi să ajungi să cunoşti un om, nu te obosi să analizezi felul în care tace, în care vorbeşte, în care plânge, să vezi cât de mult îl mişcă ideile nobile. Vei avea rezultate mult mai bune dacă îl priveşti râzând. Un om care râde din suflet e un om bun.Un suflet liber este un suflet care iartă, care nu poartă încărcătura suferinţelor şi a dezamăgirilor... A ierta înseamnă libertate!