Care tot mereu vorbeşte, el treaba şi-o zăboveşte.


care-tot-mereu-vorbeşte-el-treaba-şi-o-zăboveşte
anton panncaretotmereuvorbeşteeltreabaşiozăboveştecare tottot mereumereu vorbeşteel treabacare tot mereutot mereu vorbeştecare tot mereu vorbeşte

O, ce măreţ e iadul!În iad nu vorbeşte nimeni de moarte.Iadul e zidit înlăuntrul pământuluişi-i înfrumuseţat cu flori de jăratec... În iad nimeni nu spune cuvinte deşarte... În iad nimeni n-a băut şi nimeni n-a dormitşi nimeni nu zăboveşte şi nimeni n-are tihnă.Nimeni nu vorbeşte în iad, şi totuşi strigă cu toţii,lacrimile aici nu-s lacrimi şi mâhnirea şi-a pierdut puterea.În iad nu se îmbolnăveşte nimeni şi nimeni nu oboseşte.Iadul e acelaşi mereu. Iadul e veşnic.Chiar când vorbeşte din tot sufletul, oare mintea celui care vorbeşte n-ar trebui să cunoască miezul lucrului despre care vorbeşte?Cincizeci de ani de amintiri,de loialitate, de cinste, de prietenie,de iubire.Sunt propriul meu requiem,cu mâinile la piept,cuminţite în clocotul lorfără urlete.Aşa s-au născut, poate,să mângâie, să mă mângâi singur,să mă întorc în zilele meleca pe coridoare, orbecăindcu atâtea statui,în care sunt mereu eu, mereu voişi să mă iubesc mereu în vacarmul meucare-mi tot vorbeşte de unul singur.În comunism eram o zdreanţă,Pierdusem dreptul la speranţă.Cu libertatea alta-i treaba:Sperăm mereu şi tot degeaba.În comunism eram o zdreanţă,Pierdusem dreptul la speranţă,Cu libertatea alta-i treaba:Sperăm mereu şi tot degeaba.Elle Woods: Aşa că vorbeşte, America. Vorbeşte pentru ţara celor viteji. Vorbeşte pentru ţara în care se dau şi cadouri atunci când cumperi ceva. Vorbeşte, America! Vorbeşte!