Caracterul nostru este prevestirea destinului nostru, şi cu cât avem şi vrem mai multă integritate, cu atât va fi destinul nostru mai simplu şi mai nobil.


caracterul-nostru-este-prevestirea-destinului-nostru-şi-cu-cât-avem-şi-vrem-mai-multă-integritate-cu-atât-va-fi-destinul-nostru-mai-simplu-şi
george santayanacaracterulnostruesteprevestireadestinuluinostruşicucâtavemvremmaimultăintegritateatâtvafidestinulsimplunobilcaracterul nostrunostru esteeste prevestireaprevestirea destinuluidestinului nostruşi cucu câtcât avemavem şişi vremvrem maimai multămultă integritatecu atâtatât vava fifi destinuldestinul nostrunostru maimai simplusimplu şişi maimai nobilcaracterul nostru estenostru este prevestireaeste prevestirea destinuluiprevestirea destinului nostruşi cu câtcu cât avemcât avem şiavem şi vremşi vrem maivrem mai multămai multă integritatecu atât vaatât va fiva fi destinulfi destinul nostrudestinul nostru mainostru mai simplumai simplu şisimplu şi maişi mai nobil

Avem o foame a minţii care ne îndeamnă să cautăm cunoaşterea de peste tot în jurul nostru, şi cu cât cunoaştem mai multe, cu atât mai mult vrem să mai cunoaştem; cu cât mai multe am văzut, cu atât mai multe suntem capabili să vedem.În gândire există voinţă, dar nu şi în visare. Visul, care e spontan, păstrează, chiar în ceea ce e uriaş şi ideal, chipul nostru spiritual: nimic nu-i este mai de-a dreptul şi mai sincer sufletului nostru decât năzuinţele necugetate şi nemăsurate spre frumuseţile destinului. În aceste năzuinţe, mai mult decât în ideile ticluite, raţionale şi rânduite, poţi găsi caracterul adevărat al fiecărui om.Cu cât mai deosebită este calitatea oamenilor din care e alcătuit edificiul nostru afectiv, cu atât mai subtil, mai tenace este modul nostru de a persista în viaţă.Dumnezeu ne-a oferit tot ce avem nevoie să ne creionăm destinul după bunul nostru plac, de noi depinde cum gestionăm resursele din interiorul nostru.Pe pământ, lucrurile nu sunt statornice, lumea când îl înalţă pe om, când îl umileşte, şi asta se întâmplă pentru că omul este nestatornic. Nestatornice sunt lucrările lui, gândurile lui, nestatornice sunt cele ce se petrec în viaţa lui în această lume. Minunată este smerenia Hristosului nostru. Întreaga viaţă a Domnului nostru nu este altceva decât un exemplu de smerenie, ca să ne ajute să ne smerim cugetele noastre, căci mereu vrem să avem mai mult şi să satisfacem egoismul nostru întunecat.Secretul succesului nostru este munca multă, norocul şi sinceritatea şi faptul că niciodată nu ne-am dezamăgit fanii, mereu le-am oferit motive de a mai veni la concertele noastre. Ei ştiu că se va merita să plătescă un bilet la un show de-al nostru.