Caracterul este puterea asupra sinelui, talentul este puterea asupra altora.


caracterul-este-puterea-asupra-sinelui-talentul-este-puterea-asupra-altora
vasilii osipovici kliucevskicaracterulesteputereaasuprasineluitalentulaltoracaracterul esteeste putereaputerea asupraasupra sineluitalentul esteeste putereaputerea asupraasupra altoracaracterul este putereaeste puterea asupraputerea asupra sineluitalentul este putereaeste puterea asupraputerea asupra altoracaracterul este puterea asupraeste puterea asupra sineluitalentul este puterea asupraeste puterea asupra altoracaracterul este puterea asupra sineluitalentul este puterea asupra altora

Nevoia de aprobare, de control asupra lucrurilor şi de putere asupra lumii exterioare are la bază teama. Acest tip de putere nu are nimic de-a face cu puterea potenţialităţii pure, adică a Sinelui, care este puterea reală.O atitudine centrată prea mult asupra sinelui, vezi tu, aduce izolare. Rezultat: singurătate, frică, mânie. Atitudinea extremă de centrare asupra sinelui este o sursă de suferinţă.Puterea asupra altora este slăbiciune deghizată în tărie. Adevărata putere este înăuntru şi disponibilă ţie acum.Focalizează-te asupra aspectelor bune, pozitive, din fiecare lucru. Fii conştient că acele aspecte asupra cărora te focalizezi vor deveni, prin puterea credinţei, realitate.Libertatea este puterea ce o avem asupra noastră înşine.Numai când vei şti ce să gândeşti şi ce să faci, atunci şi doar atunci va trebui să-ţi foloseşti puterea voinţei asupra ta, pentru a acţiona în mod corect. Aceasta este modalitatea legitimă de a folosi puterea voinţei, pentru a obţine ce vrei - pentru a te ţine pe tine pe calea cea corectă.