Cam aşa trebuie făcut cu un grătar: dai la o parte carnea prea arsă şi bagi salate doldora de nutrienţi mişto ca să compensezi problemele. Evident, cel mai bine e să nu mănânci aşa ceva, dar suntem oameni şi măcar să fim 90% bine.


cam-aşa-trebuie-făcut-cu-un-grătar-dai-o-parte-carnea-prea-arsă-şi-bagi-salate-doldora-de-nutrienţi-mişto-ca-să-compensezi-problemele
andrei laslăucamaşatrebuiefăcutcuungrătardaipartecarneapreaarsăşibagisalatedoldoradenutrienţimiştocacompenseziproblemeleevidentcelmaibinenumănâncicevadarsuntemoamenimăcarfim90binecam aşaaşa trebuietrebuie făcutfăcut cucu unun grătardai lao parteparte carneacarnea preaprea arsăarsă şişi bagibagi salatesalate doldoradoldora dede nutrienţinutrienţi miştomişto caca săsă compensezicompensezi problemelecel maimai binebine esă nunu mănâncimănânci aşaaşa cevadar suntemsuntem oamenioameni şişi măcarmăcar săsă fimfim 90%90% binecam aşa trebuieaşa trebuie făcuttrebuie făcut cufăcut cu uncu un grătardai la ola o parteo parte carneaparte carnea preacarnea prea arsăprea arsă şiarsă şi bagişi bagi salatebagi salate doldorasalate doldora dedoldora de nutrienţide nutrienţi miştonutrienţi mişto camişto ca săca să compensezisă compensezi problemelecel mai binemai bine ebine e săe să nusă nu mănâncinu mănânci aşamănânci aşa cevadar suntem oamenisuntem oameni şioameni şi măcarşi măcar sămăcar să fimsă fim 90%fim 90% bine

Dacă trebuie să mănânci o broască, cel mai bine ar fi ca acesta să fie primul lucru pe care îl faci de dimineaţă. Iar dacă trebuie să mănânci două broaşte, cel mai bine ar fi să o mănânci pe cea mai mare prima.Deci, dacă vrei să fim prieteni, nu-mi spune că nu te bagi. Nu-mi enunţa cu claritate datele problemei şi nu-mi explica rece şi obiectiv de ce s-a ajuns la astfel de rezultate. Le ştiu mult prea bine. Nu te erija în judecător, locul e deja ocupat de experţi în domeniu. Nu sta pe margine, nu-mi zice că e ultima dată când mă asculţi, că nu mai vrei să mă vezi aşa. Îmi poţi spune ce crezi, ca şi când ar fi prima dată. Şi eu o să tac, de parcă n-am mai trecut prin asta. După care, treaba ta de prieten este să te bagi. Să te bagi şi să fii de partea mea.Margaret: În loc să alegi calea cea mai uşoară, ai ales să aperi un principiu. Charles: Mda... da, aşa am făcut, nu-i aşa? Ei bine, cu siguranţă n-o să mai permit să se întâmple aşa ceva pe viitor.Amanda: Îţi promit că n-o să mă îndrăgostesc de tine. Graham: Bine. Frumos spus. Mulţumesc. Amanda: Nu-i aşa, doar că mă cunosc prea bine. Nu sunt prea sigură nici măcar că pot să mă îndrăgostesc. Nu în felul în care li se întâmplă altora. Cum ţi se pare a recunoaşte una ca asta? Graham: Păi, cum am mai spus, iei premiul pentru Cea Mai Interesantă Fată. Amanda: Am să încerc să o iau ca pe un compliment. Graham: Aşa şi trebuie. Categoric.Ipate însă nu avea acum grijile aceste; el era mâhnit pentru pierderea lui Chirică, care era bunătate de băiat, şi nu ştia unde l-ar găsi, ca să-i mulţumească pentru atâtea binefaceri ce primise de la dânsul. Dar Chirică era acum tocmai în iad şi se desfăta la sânul lui Scaraoschi, iar codoşca de babă gemea sub talpa-iadului şi numai motanul ei cel din ceea lume îi plângea de milă, pentru că l-a cocolit aşa de bine. Şi iaca aşa, oameni buni, s-a izbăvit Ipate şi de dracul şi de babă, trăind în pace cu nevasta şi copiii săi. Şi după aceea, când îi spunea cumva cineva câte ceva de pe undeva, care era cam aşa şi nu aşa, Ipate flutura din cap şi zicea:În cazul tuturor deciziilor, cel mai bun lucru este să faci ceea ce trebuie şi e bine, urmează apoi, în ordine, să faci ceea ce nu e bine, iar lucrul cel mai rău cu putinţă este să nu faci nimic. La urma urmei, dacă faci ceva ce nu e bine, poţi măcar să înveţi.