Ca s-alerge mult mai tare,A promis că face China,C-o condiţie, se pare:Să nu fure hoţii şina.


ca-s-alerge-mult-mai-tarea-promis-că-face-chinac-o-condiţie-se-paresă-nu-fure-hoţii-şina
gabriela genţiana grozacasalergemultmaitareapromisfacechinacocondiţieseparesănufurehoţiişinamult maipromis căcă facenu furefure hoţiihoţii şinapromis că facenu fure hoţiifure hoţii şinanu fure hoţii şina

Ca s-alerge foarte tare,A promis că poate, China,Cu-o condiţie, se pare:... Să nu fure hoţii şina!Punând nădejdea-n Domnul,S-au îmbătat cu toţii,Dorind să-i fure somnul,Decât să-l fure hoţii.Dacă staţi şi meditaţiEi nu trebuie scuzaţi.Hoţii, chiar şi sub secure,Sunt capabili să mai fure.Hoţii vor să fure, dar să nu fie furaţi. Ce absurditate deontologică!E tare Bogdan Olteanu!Cât de tare? Ştim cu toţii... Dă-n Taubman - americanu'Ca să-şi protejeze hoţii.Teme-te mai tare de hoţii care fac legi decât de judecatorii ce le aplică tendenţios.