Ca să scrii despre Mozart ar trebui să-ţi moi pana în curcubeu.


ca-să-scrii-despre-mozart-ar-trebui-să-ţi-moi-pana-în-curcubeu
denis diderotcascriidespremozartartrebuisăţimoipanaîncurcubeuca săsă scriiscrii despredespre mozartmozart arar trebuimoi panapana înîn curcubeuca să scriisă scrii desprescrii despre mozartdespre mozart armozart ar trebuimoi pana înpana în curcubeuca să scrii despresă scrii despre mozartscrii despre mozart ardespre mozart ar trebuimoi pana în curcubeuca să scrii despre mozartsă scrii despre mozart arscrii despre mozart ar trebui

Când scrii despre femei, trebuie să-ţi înmoi pana în culorile curcubeului şi să presari rândurile cu pulbere de pe aripile fluturilor.Să moi pâinea e-o plăcere,Să moi glasu-i mângâiere,Să moi inima când cere,Se fac toate prin... muiere!Dacă îti doreşti să nu fii uitat deîndată ce mori, va trebui fie să scrii ceva demn de a fi citit, fie să faci ceva demn de a fi scris despre el.Să scrii despre muzică e ca şi cum ai face mare zarvă despre arhitectură.Dacă cereţi unui profan să vă citeze pe cel mai mare muzician al lumii, el vă va răspunde în mod sigur: Degeţele moi, topite,Scriu istoria-ndoielnicDespre zei şi despre zmeeCrăcănaţi în mod sinoptic.