Ca o legătură primejdioasă este hazardul pentru trup şi viciul pentru suflet. De aceea, cel liber cu trupul, dar cu sufletul înlănţuit, este rob, pe când cel cu trupul înlănţuit, dar cu sufletul dezlegat, este un om liber.


ca-o-legătură-primejdioasă-este-hazardul-pentru-trup-şi-viciul-pentru-suflet-de-aceea-cel-liber-cu-trupul-dar-cu-sufletul-înlănţuit-este-rob
epictetcalegăturăprimejdioasăestehazardulpentrutrupşiviciulsufletdeaceeacellibercutrupuldarsufletulînlănţuitrobpecândtrupuldezlegatunomliberca oo legăturălegătură primejdioasăprimejdioasă esteeste hazardulhazardul pentrupentru truptrup şişi viciulviciul pentrupentru sufletde aceeacel liberliber cucu trupuldar cucu sufletulsufletul înlănţuiteste robpe cândcând celcel cucu trupultrupul înlănţuitdar cucu sufletulsufletul dezlegateste unun omom liberca o legăturăo legătură primejdioasălegătură primejdioasă esteprimejdioasă este hazarduleste hazardul pentruhazardul pentru truppentru trup şitrup şi viciulşi viciul pentruviciul pentru sufletcel liber culiber cu trupuldar cu sufletulcu sufletul înlănţuitpe când celcând cel cucel cu trupulcu trupul înlănţuitdar cu sufletulcu sufletul dezlegateste un omun om liber

Trupul piere, sufletul este nemuritor. El nu poate fi ucis prin uciderea trupului. Unde e trupul meu? Sălaşul tinereţii mele? În trupul acesta bătrân şi decrepit, părul meu e cărunt, faţa îmi e brăzdată de riduri, dar sufletul îmi e la fel, neatins de vreme.Dacă totul s-ar sfârşi cu moartea noastră, atunci moartea ar fi o soluţie pentru cei răi care şi-ar scăpa cu o lovitură nu numai trupul, ci şi sufletul lor, cu toată răutatea din ei. Dar, pentru că sufletul este nemuritor, evident, nu există scăpare de răul de care se tem. De aceea răii trebuie să se gândească la judecata de apoi.Sufletul şi trupul sunt ca o pereche de căsătoriţi. Trebuie să îmbătrânească împreună. Altfel, ori sufletul chinuieşte trupul, ori trupul şicanează sufletul.Există ceva ostil în stihia Să nu uite nimeni că este al lui Dumnezeu cu sufletul şi cu trupul, că depinde de Acela în toate clipele vieţii şi în toate cerinţele sufletului şi trupului. De aceea să se îndrepte către Dumnezeu ori de câte ori sufletul şi trupul simt o anumită nevoie...Trupul şi sufletul nu sunt în armonie, pentru că sufletul este oricând pregătit s-o şteargă.