Căzând Romeo în ispită,Ranetti-i explica subtil, Că Julieta e cinstită... De mulţi, în baruri, la Mizil!


căzând-romeo-în-ispităranetti-i-explica-subtil-că-julieta-e-cinstită-de-mulţi-în-baruri-mizil
gheorghe bălăceanucăzândromeoînispităranettiiexplicasubtiljulietacinstitădemulţibarurimizilcăzând romeoromeo înexplica subtilcă julietajulieta ee cinstităcinstită dede mulţiîn barurila mizilcăzând romeo încă julieta ejulieta e cinstităe cinstită decinstită de mulţică julieta e cinstităjulieta e cinstită dee cinstită de mulţică julieta e cinstită dejulieta e cinstită de mulţi

Simţindu-i aerul de trist azil,Ranetti-a ridicat atunci ştacheta,Montînd în orăşelul său MizilMizil, oraş cu bună etichetă,Avându-l pe Romeo ca patronA inventat o nouă Julietă:În travesti Ranetti, pe balcon!A spune azi găsesc cu caleCă în Mizil e vechi un-doiu'Ranetti şi Caragiale... Dar nou... Proşcan şi Bădicioiu.Mizilul-l străbăteau agaleRanetti şi Caragiale.În urma lor rămas-au Veta,Romeo şi (cu) Julieta!Ştiu ce înseamnă dragostea: Tracy şi Hepburn, Bogart şi Bacall, Romeo şi Julieta, Jackie şi John şi Marilyn...Romeo nu mai e copil,Şi nu-l împiedică părinţii S-ar fi-nsurat el la Mizil,Dar nu îşi mai găseşte dinţii...