Căutaţi pe cineva care vreţi să vă însoţească cu plăcere când vă plimbaţi? Luaţi-vă un câine.


căutaţi-pe-cineva-care-vreţi-să-vă-însoţească-cu-plăcere-când-vă-plimbaţi-luaţi-vă-un-câine
david browncăutaţipecinevacarevreţiînsoţeascăcuplăcerecândplimbaţiluaţivăuncâinecăutaţi pepe cinevacineva carecare vreţivreţi săvă însoţeascăînsoţească cucu plăcereplăcere cândcând văvă plimbaţiun câinecăutaţi pe cinevape cineva carecineva care vreţicare vreţi săvreţi să văsă vă însoţeascăvă însoţească cuînsoţească cu plăcerecu plăcere cândplăcere când văcând vă plimbaţicăutaţi pe cineva carepe cineva care vreţicineva care vreţi săcare vreţi să văvreţi să vă însoţeascăsă vă însoţească cuvă însoţească cu plăcereînsoţească cu plăcere cândcu plăcere când văplăcere când vă plimbaţicăutaţi pe cineva care vreţipe cineva care vreţi săcineva care vreţi să văcare vreţi să vă însoţeascăvreţi să vă însoţească cusă vă însoţească cu plăcerevă însoţească cu plăcere cândînsoţească cu plăcere când văcu plăcere când vă plimbaţi

Vreţi să preveniţi infracţiunile? Faceţi în aşa fel încât luminile să însoţească libertatea.Luaţi aminte, oameni buni!A tunci când plouă cu minciuni,De vreţi să nu vă ude părul,Purtaţi umbrela... Când căutaţi răspunsul la o anumită problemă, subconştientul vă poate da răspunsul imediat, dar aşteaptă să luaţi singuri decizia de a-l consulta în privinţa acelei probleme.Mai luaţi pe loc repaos!Temerari şi plini de-avânt... Ce mai căutaţi în haos,Când e haos pe pământ?Când cineva simte că îi displace răul, când se simte senin, găseşte plăcere în a asculta învăţăturile bune; când cineva are aceste simţăminte şi le apreciază, este eliberat de teamă.Dacă vreţi să aflaţi valoarea banilor, încercaţi să-i luaţi cu împrumut.