Căsătoria este cheia care deschide uşa spre castitate şi iubire desăvârşită.


căsătoria-este-cheia-care-deschide-uşa-spre-castitate-şi-iubire-ăvârşită
paul evdokimovcăsătoriaestecheiacaredeschideuşasprecastitateşiiubiredesăvârşităcăsătoria esteeste cheiacheia carecare deschidedeschide uşauşa sprespre castitatecastitate şişi iubireiubire desăvârşităcăsătoria este cheiaeste cheia carecheia care deschidecare deschide uşadeschide uşa spreuşa spre castitatespre castitate şicastitate şi iubireşi iubire desăvârşităcăsătoria este cheia careeste cheia care deschidecheia care deschide uşacare deschide uşa spredeschide uşa spre castitateuşa spre castitate şispre castitate şi iubirecastitate şi iubire desăvârşităcăsătoria este cheia care deschideeste cheia care deschide uşacheia care deschide uşa sprecare deschide uşa spre castitatedeschide uşa spre castitate şiuşa spre castitate şi iubirespre castitate şi iubire desăvârşită

Degeaba ai găsit cheia fericirii, dacă nu ştii care uşa se deschide cu ea!Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru oportunitatea pe care mi-a dat-o de a învăţa că moartea este cheia care deschide uşa către adevărata noastră fericire.Oricine va avea cheia de aur care deschide uşa tăcută a bibliotecilor, va putea găsi cu ele încurajare şi mângâiere, odihnă şi fericire.Disciplina este cheia cea mai importantă. Ea deschide uşa către bogăţie şi fericire, cultură şi rafinament, stimă de sine crescută şi realizări importante, ca şi sentimentele ce le însoţesc, de mândrie, satisfacţie şi succes.Viaţa, ştii, este ca şi cum ai deschide o cutie de sardine. Cu toţii căutăm cheia pentru a o deschide.Uşa-o trecere spre viaţă.Uşa, prima barieră, dis-de-dimineaţă.Uşa o primeşti, de atâtea ori în faţă.Uşa, e cea care ne urcă sau coboară o treaptă în viaţă.Uşa, vama prin care intră sau iese fericirea din casă;Sau ni se închide definitiv în spate,Când părăsim a vieţii poartă,Regretând această scurtăŞi zbuciumată soartă, altfel visată.