Când vrei să păcăleşti lumea, spune adevărul!


când-vrei-să-păcăşti-lumea-spune-adevărul
otto von bismarckcândvreipăcăleştilumeaspuneadevărulcând vreivrei săsă păcăleştipăcăleşti lumeaspune adevărulcând vrei săvrei să păcăleştisă păcăleşti lumeacând vrei să păcăleştivrei să păcăleşti lumeacând vrei să păcăleşti lumea

Nu spune Când soţie vrei să-ţi iei(Spune lumea, eu o fac),Uită-te la mama ei!Pân' la urmă-i tot un drac.Este uşor să păcăleşti ochiul, dar este greu să păcăleşti inima.Cine spune adevărul nu poate să mulţumească toată lumea.Ce s-ar întâmpla dacă o femeie ar spune adevărul despre viaţa ei? Lumea ar fi spintecată.Când vine-acasă, cam matol,Îi spune soaţei: