Când vine vremea să mănânci corect şi să începi să faci exerciţii, nu există


când-vine-vremea-să-mănânci-corect-şi-să-începi-să-faci-exerciţii-nu-există-voi-începe-de-mâine-mâine-este-boala
v.l. allinearecândvinevremeamănâncicorectşiîncepifaciexerciţiinuexistăvoiîncepedemâinemâineesteboalacând vinevine vremeavremea săsă mănâncimănânci corectcorect şisă începiîncepi săsă facifaci exerciţiinu existăvoi începeîncepe dede mâinemâine esteeste boalacând vine vremeavine vremea săvremea să mănâncisă mănânci corectmănânci corect şicorect şi săşi să începisă începi săîncepi să facisă faci exerciţiivoi începe deîncepe de mâinemâine este boalacând vine vremea săvine vremea să mănâncivremea să mănânci corectsă mănânci corect şimănânci corect şi săcorect şi să începişi să începi săsă începi să faciîncepi să faci exerciţiivoi începe de mâinecând vine vremea să mănâncivine vremea să mănânci corectvremea să mănânci corect şisă mănânci corect şi sămănânci corect şi să începicorect şi să începi săşi să începi să facisă începi să faci exerciţii

O să mă gândesc la asta mâine, la Tara. O să fiu mai liniştită atunci. Mâine voi face un plan ca să-l aduc înapoi. La urma urmelor, e şi mâine o zi.Ea mă întreabă de ce o plac.La fel de bine ar putea întrebaDe ce respir.Poate mâine nu voi mai respiraSau ea n-o să-mi mai placă.Poate mâine mareea nu va mai exista.Poate ziua de mâine nu va mai aduce Alte curcubeie.Poate mâine ea va încetaSă-mi pună întrebări fără rost.Timpul trece greu când aştepţi.De ce simt că viitorul se hotărăşte mâine? De ce e furioasă tocmai acum Penelopa din mine? Întreaga-mi fiinţă se zbate într-o furtună teribilă de parcă Ulise însuşi s-ar smulge din suflet. Mâine voi hotărî dacă îi voi scufunda corabia sau îl voi transforma în statuie.Iartă şi dăruieşte ca şi cum ar fi ultima ta şansă ca să faci asta. Iubeşte ca şi când n-ar mai fi un Trăim viaţa ca şi când am fi o specie eternă. Nu ne gândim niciodată că mâine poate fi prea târziu, că putem muri până mâine şi că tot ceea ce e al nostru azi, mâine poate fi cenuşă.De mâine nu voi mai fi eu,oasele mele bătrâne se vor nărui pestecrengile pomilor grei de floare,carnea mea flască se va frângeîn mii de ghemotoace,de îmbucături pentru viermi,sângele meu prea gros şi închis la culoareva ţâşni din aortă şi voi pluti pe un plaurundeva, la întretăierea celor treibraţe ale fluviului mort,de mâine nu voi mai fi eu..