Când viaţa îţi oferă un vis care îţi întrece de departe orice aşteptări, nu e de bun-simţ să jeleşti atunci când se sfârşeşte.


când-viaţa-îţi-oferă-un-vis-care-îţi-întrece-de-departe-orice-aşteptări-nu-e-de-bun-simţ-să-jeleşti-atunci-când-se-sfârşeşte
stephenie meyercândviaţaîţioferăunviscareîntrecededeparteoriceaşteptărinubunsimţjeleştiatuncicândsesfârşeştecând viaţaviaţa îţiîţi oferăoferă unun visvis carecare îţiîţi întreceîntrece dede departeorice aşteptărinu ee desă jeleştijeleşti atunciatunci cândcând sese sfârşeştecând viaţa îţiviaţa îţi oferăîţi oferă unoferă un visun vis carevis care îţicare îţi întreceîţi întrece deîntrece de departede departe oricedeparte orice aşteptărinu e desă jeleşti atuncijeleşti atunci cândatunci când secând se sfârşeştecând viaţa îţi oferăviaţa îţi oferă unîţi oferă un visoferă un vis careun vis care îţivis care îţi întrececare îţi întrece deîţi întrece de departeîntrece de departe oricede departe orice aşteptărisă jeleşti atunci cândjeleşti atunci când seatunci când se sfârşeştecând viaţa îţi oferă unviaţa îţi oferă un visîţi oferă un vis careoferă un vis care îţiun vis care îţi întrecevis care îţi întrece decare îţi întrece de departeîţi întrece de departe oriceîntrece de departe orice aşteptărisă jeleşti atunci când sejeleşti atunci când se sfârşeşte

Viaţa nu-ţi oferă bucurie mai mare ca aceea pe care o simţi atunci când învingi dificultăţile, când păşeşti dintr-un succes într-altul, când îţi pui dorinţe noi şi când le vezi îndeplinindu-ţi-se.Puterea unei fraze optimiste este enormă, îţi reîncarcă bateriile şi te motivează atunci când simţi că nu eşti într-o formă prea bună; atunci când încrederea în tine se clatină, ea îţi distrage atenţia de la problemă şi îţi oferă o perspectivă mai amplă asupra realităţii.Sunt, în existenţa nostră, clipe rare, când se deschide o uşă, şi viaţa îţi oferă o întâlnire la care nu te mai aşteptai. O întâlnire cu cineva care îţi este complementar, care te acceptă aşa cum eşti, care îţi ghiceşte şi îţi înţelege paradoxurile, temerile, resentimentele, mâniile, rănile... Şi care îţi întinde o oglindă în care nu îţi mai este teamă să priveşti.Prietenii sunt acei oameni minunaţi care îţi sunt alături atunci când toţi ceilalţi te părăsesc. Şi pentru că viaţa nu oferă nici un fel de garanţii, asigură-te ca, pe drumul tău către mai sus, să îţi faci acel gen de prieteni care să nu te tragă pe un drum ce coboară.Dacă îţi doreşti cu adevărat să îţi faci un prieten, mergi acasă la cineva şi mănâncă alături de persoana respectivă. Oamenii care îţi oferă mâncare, îţi oferă şi inima lor.Atunci când eşti în armonie cu Legile Universale ale Succesului, orice întreprinzi îţi reuşeşte şi orice ai nevoie îţi este dat.