Când vezi pe câte-un măscăriciÎn vervă, fără ostoire,Nu-l mai bisezi, dar te ridici... Şi cauţi uşa spre ieşire!


când-vezi-pe-câte-un-măscăriciÎn-vervă-fără-ostoirenu-l-mai-bisezi-dar-te-ridici-Şi-cauţi-uşa-spre-ieşire
vasile larcocândvezipecâteunmăscăriciÎnvervăfărăostoirenulmaibisezidarteridiciŞicauţiuşaspreieşirecând vezivezi pemăscăriciÎn vervămai bisezidar tete ridiciridici ŞiŞi cauţicauţi uşauşa sprespre ieşirecând vezi pedar te ridicite ridici Şiridici Şi cauţiŞi cauţi uşacauţi uşa spreuşa spre ieşiredar te ridici Şite ridici Şi cauţiridici Şi cauţi uşaŞi cauţi uşa sprecauţi uşa spre ieşiredar te ridici Şi cauţite ridici Şi cauţi uşaridici Şi cauţi uşa spreŞi cauţi uşa spre ieşire

Dacă vezi numai suprafaţa a ceea ce se întâmplă în viaţă, vezi printr-o lentilă fumurie. Vezi numai imagini de vis. Dar dacă ridici perdeaua şi te uiţi în spatele ei, vezi actorii aflaţi după persona. Vezi cum tot ceea ce vi se întâmplă provine din profunzimile fiinţei voastre.Uşa-o trecere spre viaţă.Uşa, prima barieră, dis-de-dimineaţă.Uşa o primeşti, de atâtea ori în faţă.Uşa, e cea care ne urcă sau coboară o treaptă în viaţă.Uşa, vama prin care intră sau iese fericirea din casă;Sau ni se închide definitiv în spate,Când părăsim a vieţii poartă,Regretând această scurtăŞi zbuciumată soartă, altfel visată.Când te aşezi pe scaun, frate,N-ai vrea şezutul să-l ridici,Chiar visele de sunt furate,Cauţi întruna... să nu pici.Prietenia este mai adesea uşa de ieşire decât cea de intrare a dragostei.Cazi, te ridici, iar cazi, iar te ridici, Dacă nu te mai ridici, eşti mort.Un cuvânt – ucide, o palma – ucide, Uneori, glonţul te poate ocoli, Este trist să vezi cum maimuţele din Zoo-parkSe degradează, devin obscene şi chiar Respingătoare, la fel sufletele noastreÎmbibate de ură, orgolii, sufletul – o maimuţăÎnchisă-ntre gratii, privită cu o mare curiozitate, Dar fără dragoste, ehei, pisicile de Angora, Altă chestie, dar parcă n-au suflet, ce contează?Cinstitul Iago se autoproclamă Maur, O violează pe Desdemona, nu o ucide, El violează o lume, face legi, facer spune, Cinstitul Iago şi cinstitul Brutus. Fumul era ultimul cuvânt al celor ucişi. A fost un ultim sărut. Un semn, o literă, Iau litera, o adun cu o altă literă, O frază, un poem, o cantată,Vezi, azi, câte-un scriitorCe-n opinii ne desparte,Când ar fi mult mai uşorDe-ar mai scrie câte-o carte...