Când vei fi murit, vei zace pe veci, fără ca cineva să-şi aducă aminte de tine; tu n-ai avut niciodată parte de trandafirii Pieirii; fără renume aici, tot aşa vei rămâne şi în Hades, rătăcind încolo şi încoace printre morţii necunoscuţi.


când-vei-fi-murit-vei-zace-pe-veci-fără-ca-cineva-să-şi-aducă-aminte-de-tine-n-ai-avut-niciodată-parte-de-trandafirii-pieirii-fără-renume
sapphocândveifimuritzacepevecifărăcacinevasăşiaducăamintedetinenaiavutniciodatăpartetrandafiriipieiriirenumeaicitotaşarămâneşiînhadesrătăcindîncoloîncoaceprintremorţiinecunoscuţicând veivei fifi muritvei zacezace pepe vecifără caca cinevaaducă aminteaminte dede tineavut niciodatăniciodată parteparte dede trandafiriitrandafirii pieiriifără renumerenume aicitot aşaaşa veivei rămânerămâne şiîn hadesrătăcind încoloîncolo şişi încoaceîncoace printreprintre morţiimorţii necunoscuţicând vei fivei fi muritvei zace pezace pe vecifără ca cinevaaducă aminte deaminte de tineavut niciodată parteniciodată parte departe de trandafiriide trandafirii pieiriifără renume aicitot aşa veiaşa vei rămânevei rămâne şirămâne şi înşi în hadesrătăcind încolo şiîncolo şi încoaceşi încoace printreîncoace printre morţiiprintre morţii necunoscuţi

Dacă vei rămâne conveţional şi nu te vei schimba, te vei descurca. Te vei descurca în formele limitate de nebunie care există acolo afară (în lume). Nu vei reuşi niciodată să păstrezi o căsnicie, nu vei reuşi niciodată să ţii nimic laolaltă, pentru că tot sistemul ăsta dat naibii nu este laolaltă.Risipeşte-ţi banii şi vei rămâne doar fără bani; risipeşte-ţi timpul şi vei rămâne fără o parte a vieţii tale.Niciodată nu îţi vei epuiza capacitatea de a-ţi atinge potenţialul şi nu vei rămâne fără oportunităţi de a-i ajuta pe ceilalţi.Când vei renunţa să-ţi asumi riscuri, abia atunci vei rămâne fără opţiuni.Când îţi aduci aminte de Dumnezeu, înmulţeşte rugăciunea, ca atunci când nu te vei mai putea ruga, Domnul să-Şi aducă aminte de tine.Dă jos masca pe care ţi-ai pus-o ca să satisfaci aşteptările unei alte persoane şi încetează să te minţi. Atâta timp cât vei purta acea mască nu vei fi capabil să descifrezi cauzele ascunse care te-au determinat să te ascunzi în dosul ei. Nici nu vei putea ajunge la acea parte din tine care trebuie schimbată pentru a-ţi îmbunătăţi imaginea de sine. în momentul când vei lepăda masca, vei simţi că o mare povară ţi s-a luat de pe suflet.