Când va surprindeţi alunecând în aşteptare... ieşiţi repede din ea. Intraţi în momentul prezent. Fiţi, pur şi simplu, şi bucuraţi-vă de sentimentul vieţii. Când sunteţi prezent, nu este niciodată nevoie să aşteptaţi ceva.


când-va-surprindeţi-alunecând-în-aşteptare-ieşiţi-repede-din-ea-intraţi-în-momentul-prezent-fiţi-pur-şi-simplu-şi-bucuraţi-vă-de
eckhart tollecândvasurprindeţialunecândînaşteptareieşiţirepededineaintraţimomentulprezentfiţipurşisimplubucuraţivădesentimentulvieţiisunteţiprezentnuesteniciodatănevoieaşteptaţicevacând vava surprindeţisurprindeţi alunecândalunecând înîn aşteptareaşteptare ieşiţiieşiţi repederepede dindin eaintraţi înîn momentulmomentul prezentpur şişi simplude sentimentulsentimentul vieţiicând sunteţisunteţi prezentnu esteeste niciodatăniciodată nevoienevoie săsă aşteptaţiaşteptaţi cevacând va surprindeţiva surprindeţi alunecândsurprindeţi alunecând înalunecând în aşteptareîn aşteptare ieşiţiaşteptare ieşiţi repedeieşiţi repede dinrepede din eaintraţi în momentulîn momentul prezentpur şi simplude sentimentul vieţiicând sunteţi prezentnu este niciodatăeste niciodată nevoieniciodată nevoie sănevoie să aşteptaţisă aşteptaţi ceva

Gelozia mi se pare un sentiment total inutil şi distructiv. De ce să-ţi încarci mintea cu aşa ceva când poţi foarte simplu să trăieşti momentul prezent?În timp ce aşteptaţi fericirea, irosiţi acest moment prezent, punându-vă viaţa în aşteptare.Filosofia menţine vie exigenţa de a dobândi sensul vieţii dincolo de toate scopurile din lume, de a determina sensul care înglobează toate aceste scopuri, de a împlini acest sens realizându-l în prezent oarecum de-a curmezişul timpului, de a sluji prin propriul prezent totodată viitorul, de a nu coborî niciodată omul sau un anume om la condiţia de simplu mijloc.Fiţi cât se poate de conştienţi de faptul că momentul prezent este tot ce aveţi.Privesc mai mult către trecut decât către viitor. Poate pentru că în general nu mă gândesc la prezent. Sau poate că pur şi simplu prezentul nu mai înseamnă pentru mine ceva foarte important. Cred că a sosit momentul să fiu implicată mai puţin.Prezenţa este înţeleasă numai atunci când sunteţi prezent.