Când unii îşi preparau friptura, alţii îşi pregăteau recolta.


când-unii-îşi-preparau-friptura-alţii-îşi-pregăteau-recolta
viorel miteacânduniiîşipreparaufripturaalţiipregăteaurecoltacând uniiunii îşiîşi preparaupreparau fripturaalţii îşiîşi pregăteaupregăteau recoltacând unii îşiunii îşi preparauîşi preparau fripturaalţii îşi pregăteauîşi pregăteau recoltacând unii îşi preparauunii îşi preparau fripturaalţii îşi pregăteau recoltacând unii îşi preparau friptura

Unii îşi caută fericirea, alţii îşi caută iubirea, unii vor respect, alţii vor bani, unii sunt nebuni, alţii sunt nefericiţi... nu trebuie să-i înţelegi, trebuie să te foloseşti de toţi.. ca să ajungi unde vrei.Unii îşi caută fericiea, alţii îşi caută iubirea, unii vor respect, alţii vor bani, unii sunt nebuni, alţii sunt nefericiţi... nu trebuie să-i înţelegi, trebuie să te foloseşti de toţi.. ca să ajungi unde vrei.Nimic nu mă supără mai mult decât atunci când oameni se necăjesc unii pe alţii şi mai ales când tinerii, plini de viaţă, în loc să fie cu sufletul deschis la toate bucuriile, îşi amărăsc zilele unii altora cu strâmbături şi îşi dau seama prea târziu că timpul risipit nu se mai întoarce.Viaţa este un joc etern, o ruletă fără de sfârşit, în jurul căreia îşi fac pe rând apariţia generaţiile şi unde unii îşi joacă onoarea, alţii aurul, iar alţii propria existenţă.Caracterul multora e greu de cunoscut, când îl priveşte cineva de departe, chiar când e iscusit. Căci unii îşi ascund răutatea sub bogăţie, iar alţii virtutea sub sărăcia cea funestă.Unii aplaudă, alţii îşi freacă palmele.