Când treisprezece rezultateAm prins, mă şi vedeam un domnCu bani, bogat, dar, din păcate,În zori m-am deşteptat din somn.


când-treisprezece-rezultateam-prins-mă-şi-vedeam-un-domncu-bani-bogat-dar-din-păcateÎn-zori-m-am-deşteptat-din-somn
vasile larcocândtreisprezecerezultateamprinsşivedeamundomncubanibogatdardinpăcateÎnzorimamdeşteptatsomncând treisprezecetreisprezece rezultateamrezultateam prinsşi vedeamvedeam unun domncudomncu banideşteptat dindin somncând treisprezece rezultateamtreisprezece rezultateam prinsmă şi vedeamşi vedeam unvedeam un domncuun domncu banideşteptat din somncând treisprezece rezultateam prinsmă şi vedeam unşi vedeam un domncuvedeam un domncu banimă şi vedeam un domncuşi vedeam un domncu bani

Eram bogat şi-aveam de toate... Avere, bani şi sănătate.Eradicasem sărăcia,Dar m-a trezit din somn soţia.Chiar nu avem altceva mai bun de făcut decât să ne stingem încet?Mă întrebam privind în oglindăşi, cercetându-mi cu atenţie conturul, te vedeam pe tine,şi mă vedeam pe mine.Ne deschideam ca o fereastră înspre toţi şi toateşi ne vedeam pe amândoi trosnind – ascunşi în fiecare colţ al nostru -din toate încheieturile lumii.Şi mă vedeai pe mine,şi te vedeai pe tine,şi mă vedeam pe mine,şi te vedeam pe tine.Şi stăteam cu ochii înfipţi în oglindă şi nu ne mai vedeam.Încercam să scriu cu oasele noastre pe care le treceamprin ochiul lumiitoate cele câte n-au fost scrise,când te vedeam pe tine,când mă vedeam pe mine.Şi noaptea, şi ziua, şi clipa, şi viaţa,şi toate cele câte-au fost visate,Cică pe-un motan posac,L-ar fi prins cândva ispita,Să-şi răpească-n zori iubita,Dar l-au prins cu mâţa-n sac!Nu te refuză niciodată, Dar, din păcate, te amână Din săptămână-n săptămână, Etern se-nvârte-a vieţii roată! Cu rezolvări la îndemână Şi când problema-i delicată, Nu te refuză niciodată, Dar, din păcate, te amână! Şi când o faptă-i deşucheată Şi nu există nicio frână,Deţine rezolvarea-n mână Chiar dacă nu-i justificată Nu te refuză niciodată!Am visat azi-noapte un şes înflorit cu o cărare la mijloc şi o piatră mare la capăt, o piatră netedă şi albă, lucind în soare. M-am încercat în joacă să o dau la o parte. Apoi, înfierbântată, cu mare greu, am ridicat-o din loc. Mişunau gândacii şi viermii sub piatra albă. Şi, îngrozită, m-am deşteptat din somn.Un om