Când omul se va vedea aşa cum îl vede Dumnezeu, el va redeveni o fiinţă radioasă, eternă, ignorând naşterea şi moartea, deoarece


când-omul-se-va-vedea-aşa-cum-îl-vede-dumnezeu-el-va-redeveni-o-fiinţă-radioasă-eternă-ignorând-naşterea-şi-moartea-deoarece-dumnezeu-a
florence scovel shinncândomulsevavedeaaşacumîlvededumnezeuelredevenifiinţăradioasăeternăignorândnaştereaşimoarteadeoarecedumnezeucreatdupăchipulasemănareacând omulomul sese vava vedeavedea aşaaşa cumcum îlîl vedevede dumnezeuel vava redeveniredeveni oo fiinţăfiinţă radioasăignorând naştereanaşterea şişi moarteacreat omulomul dupădupă chipulchipul şişi asemănareaasemănarea sacând omul seomul se vase va vedeava vedea aşavedea aşa cumaşa cum îlcum îl vedeîl vede dumnezeuel va redeveniva redeveni oredeveni o fiinţăo fiinţă radioasăignorând naşterea şinaşterea şi moarteadumnezeu a creata creat omulcreat omul dupăomul după chipuldupă chipul şichipul şi asemănareaşi asemănarea sa

Omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, pentru că în suflet-care este partea cea mai bună a omului, mai degrabă care este omul însuşi-au fost chipul şi asemănarea. Chipul după raţiune, asemănarea după iubire;chipul după cunoaşterea adevărului, asemănarea după iubirea virtuţii. Chipul după ştiinţă, asemănarea, după substanţă. Chipul pentru că totul este în el după înţelepciune;asemănarea pentru că este una şi simplă după esenţă. Chipul, pentru că este raţional, asemănarea, pentru că este spirituală;chipul corespunde figurii, asemănarea naturii.Se spune că Dumnezeu a creat omul după chipul şi asemănarea sa, dar pe idioţi, cine oare i-a creat?Dacă Dumnezeu a făcut omul după chipul şi asemănarea Sa, nu înseamnă că Dumnezeu este ca omul, ci că omul este un dumnezeu pe pământ.Dumnezeu te-a creat pe tine după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Tu ai creat restul prin puterea pe care Dumnezeu ţi-a dat-o.În lipsă de model, omul l-a creat pe Dumnezeu după chipul şi asemănarea lui, cu împărăţie, cu tron ceresc, şi bineînţeles cu judecată de apoi. Ah, atât de puţină autenticitate...Sunt un nebun îndrăgostit şi mă plimb prin ziua în care Dumnezeu a creat Omul după chipul şi asemănarea sa, acea iubire divină născătoare de moarte.