Când omul fuse


când-omul-fuse-modelatel-din-pământ-a-emigratŞi-după-din-viaţă-pierese-face-o-repatriere
dan căpruciucândomulfusemodelateldinpământemigratŞidupăviaţăpieresefacerepatrierecând omulomul fusedin pământemigratŞi dupădupă cece dindin viaţăface oo repatrierecând omul fusepământ a emigratŞia emigratŞi dupăemigratŞi după cedupă ce dince din viaţăface o repatrieredin pământ a emigratŞipământ a emigratŞi dupăa emigratŞi după ceemigratŞi după ce dindupă ce din viaţădin pământ a emigratŞi dupăpământ a emigratŞi după cea emigratŞi după ce dinemigratŞi după ce din viaţă

Rosencrantz: Când regele se prăpădeşte, nu piere singur; ca o bulboană, îi duce după sine pe cei din preajmă-i.Omul face parte din natură, din societate şi din univers şi dator este să se trăiască după legile armoniei universale.Un sâmbure de pomPrinde viaţă din pământ.Din pântece, pui de omCătre viaţă-şi ia avântCând puiul de pom prinde rădăcini,Puiul de om se joacă prin vecini.Când puiul de pom, drept se înalţă,Puiul de om se-alintă şi se răsfaţă.Când puiul de pom prinde să rodească,Puiul de om începe să iubească.Când puiul de pom rodeşte din plin,Puiul de om îşi făureşte destin.Când puiul de pom nu mai este pui,Puiul de om îşi construieşte rostul lui.Când fostul pui de pom nu mai rodeşte,Atunci, puiul de om, îmbătrâneşte.Când timpul pentru fiecare a trecut,Pomul este vreascuri, iar omul... a tăcut.Mamă,Mărţişor nepreţuitEste viaţa ce-ai primitDe la Dumnezeu cel sfânt,Când te-a lăsat pe pământ.Tu, mărţişorul primit,La fată l-ai dăruit.Când va fi mamă şi ea,Altei fete îl va da.Boul devenit Primar,După ce dădu un chef:Numii măgarul secretarŞi pe porc, contabil-şef.Pe căţel, l-a pus de pază,Nimeni planul să nu-i striceŞi aflat de mult pe fază,Calul s-a trezit că-i vice.Vaca fuse încadratăCa femeie de serviciu.Măgăriţa, încă fată,La cadastru-, din oficiu.Ţapul e consilierIapa e dactilografa,Capra este casier,Ca agent agricol scroafa.După ce s-au angajat,Că vor face şi vor drege,Toţi la treabă au plecat,După datină şi lege.Că totul fuse numai aparenţăAm înţeles mult prea târziu, acum:Iubirea ei, o simplă diligenţăCe se oprea, din când în când, pe drum.