Când l-a întrebat instanţa- Pentru ce i-ai luat viaţa? A răspuns şi el, spăşit:- Altceva nu am găsit.


când-l-a-întrebat-instanţa-pentru-i-ai-luat-viaţa-a-răspuns-şi-el-spăşit-altceva-nu-am-găsit
alecu sandacândîntrebatinstanţapentruiailuatviaţarăspunsşielspăşitaltcevanuamgăsitîntrebat instanţapentru celuat viaţarăspuns şişi elaltceva nunu amam găsita răspuns şirăspuns şi elaltceva nu amnu am găsita răspuns şi elaltceva nu am găsit

Întrebat, spre lămurire,Dacă are pregătire,A răspuns cu glas şoptit:- M-aţi luat nepregătit!Voinţa individului nu este altceva decât sinele său propriu-zis, adevăratul miez al fiinţei sale;tot ea constituie fundamentul conştiinţei lui ca un substratum imuabil şi prezent întotdeauna, de care nu s-ar putea desprinde. Asta pentru că el însuşi este aşa cum voieşte, şi voieşte aşa cum este. Prin urmare atunci când e întrebat dacă ar putea voi altceva decât voieşte, de fapt e întrebat dacă ar putea fi altfel decât este, lucru pe care nu-l cunoaşte.Unul întrebat în cramă Ce-i aceea epigramăA răspuns puţin mahmur:- Mustul, când o fi matur.Ce face domnul deputat?Pe preşedinte-am întrebat!Şi mi-a răspuns: - Când e prezent,Întoarce ceasu-n Parlament.Vedeţi, le­gătura mea cu Ce­rul este veche, de când există neamul piersicanilor. Mama mea, fiica preotului Pascanu, din Valea Mol­dovei, într-o duminică, după slujbă, a plecat singură pe uliţa satului. Avea cinci anişori. Luase de aca­să o batistuţă în care avea un boţuleţ de mămăligă. Bunicul meu a întrebat: