Când iubita îmi jură că este întruchiprea adevărului, eu o cred, deşi ştiu că mă minte.


când-iubita-îmi-jură-că-este-întruchiprea-adevărului-o-cred-deşi-ştiu-că-mă-minte
william shakespearecândiubitaîmijurăesteîntruchipreaadevăruluicreddeşiştiumintecând iubitaiubita îmiîmi jurăjură căcă esteeste întruchipreaîntruchiprea adevăruluio creddeşi ştiuştiu cămă mintecând iubita îmiiubita îmi jurăîmi jură căjură că estecă este întruchipreaeste întruchiprea adevăruluieu o creddeşi ştiu căştiu că măcă mă mintecând iubita îmi jurăiubita îmi jură căîmi jură că estejură că este întruchipreacă este întruchiprea adevăruluideşi ştiu că măştiu că mă mintecând iubita îmi jură căiubita îmi jură că esteîmi jură că este întruchipreajură că este întruchiprea adevăruluideşi ştiu că mă minte

Când iubita mea jură că este adevărul în persoană, eu o cred, chiar dacă ştiu că minte.Aş zice acum că ştiu foarte bineDar nu ştiu precis undeDe aceea nu mă pot abţineSă ştiu în spate ce se ascunde.Mai important este că nu ştiu de ce!?Deşi paradoxal ştiu cum,Răspunsurile îmi par apocalipticeŞi nu vreau să fac un lucru oricum.De aceea mai întreb încă odată,Detalile să îmi ofere întrebareaMult aşteptată şi asumatăCe precis îmi va modifica abordarea.De aceea mă frământă... de ce merit?De ce mai despic firul în patru!?De ce sunt sceptic, când totul este lămuritDe ce mă mai mir că cerul este albastru.Precis în detalii m-am născutŞi-n detalii probabil am să morTotul mi se pare contrafăcutDe aceea întrebările mele dor.Se cer, pe conştiinţă,Solemne jurăminte;Deci De obicei, cei care nu înţeleg îndeajuns cred că ştiu mai multe, iar aceia care sunt complet lipsiţi de minte cred că ştiu totul.C-a mers în rai iubita mea,E-o veste care mă încântă;Deşi nu cred c-ajunse sfântă;Avea atâţia draci în ea!Îmi place nespus de mult să citesc. Îmi place să ascult poveşti, îmi place să spun poveşti, îmi iubesc meseria şi cred că alta nu mi-aş fi ales, deşi cine ştie? Cred că dacă aş fi ales orice altă meserie, de strungar, de exemplu, aş fi făcut nişte piese care ar fi bucurat lumea.