Când eram copil de-o şchioapă,Mă-mbătam c-un strop de apă;Vremurile se-nnoiesc -Azi, cu apă mă trezesc!


când-eram-copil-de-o-şchioapămă-mbătam-c-un-strop-de-apăvremurile-se-nnoiesc-azi-cu-apă-mă-trezesc
corin bianucânderamcopildeoşchioapămămbătamcunstropdeapăvremurilesennoiescazicuapătrezesccând erameram copilstrop decu apăapă mămă trezesccând eram copilcu apă măapă mă trezesccu apă mă trezesc

Apă, apă peste tot,Nu vezi verdeaţă, stei;Apă, apă peste tot,Dar nici un strop să bei.- Mi-e foarte rău. Ieri, la agapă,Băut-am bere, vin, trascău,Spre seară, doar un strop de apă.Să-mi fie, de la apă, rău?!Frodo (bea ultimele picături de apă din ulciorul cu apă al lui Sam): Nu vai mai rămâne niciun strop pentru drumul înapoi spre casă. Sam: Nu cred că va mai fi un drum de întoarcere, domnule Frodo.Apă, apă, pretutindeni apă... dar nicio picătură de băut.Nu-ţi cer să scoţi din piatră seacă apă,Fachire, o minune, dacă poţi:Fă doar ca să vedem mai mici - de-o şchioapă,Articolele lungi de şapte coţi!În vremurile secetoase, să-ţi iei moara ta de apă şi să ţi-o faci de vânt!