Când emoţiile ne orbesc raţiunea, chiar şi cea mai neînsemnată întâmplare ni se pare un dezastru. Relaxează-te şi lasă puţin timpul să aşeze lucrurile, iar apoi trage concluzii.


când-emoţiile-ne-orbesc-raţiunea-chiar-şi-cea-mai-neînsemnată-întâmplare-se-pare-un-dezastru-relaxează-te-şi-lasă-puţin-timpul-să
marius simioncândemoţiileneorbescraţiuneachiarşiceamaineînsemnatăîntâmplaresepareundezastrurelaxeazătelasăpuţintimpulaşezelucrurileiarapoitrageconcluziicând emoţiileemoţiile neorbesc raţiuneachiar şişi ceacea maimai neînsemnatăneînsemnată întâmplareîntâmplare nini sese parepare unun dezastruşi lasălasă puţinpuţin timpultimpul săsă aşezeaşeze lucrurileiar apoiapoi tragetrage concluziicând emoţiile neemoţiile ne orbescne orbesc raţiuneachiar şi ceaşi cea maicea mai neînsemnatămai neînsemnată întâmplareneînsemnată întâmplare niîntâmplare ni seni se parese pare unpare un dezastruşi lasă puţinlasă puţin timpulpuţin timpul sătimpul să aşezesă aşeze lucrurileiar apoi trageapoi trage concluzii

Când nu aştepţi decât suferinţă adâncă şi deplină, cea mai neînsemnată bucurie devine o surpriză neaşteptată... şi apoi suferinţa ajunge o bucurie neasemuită dacă o cauţi ca pe comoara cea mai de preţ.Se observă că după Gemenii, urmează următoarele constelaţii zodiacale: Cancerul, Leul, Fecioara, Cumpăna, iar apoi vom vorbi de Scorpionul. Se mai observă că Gemenii pot să ajungă la o mare înălţime deasupra orizontului nostru; apoi linia eclipticei, care trece prin constelaţiile zodiacale, se lasă din ce în ce mai jos în Cancer, mai jos în Leul, până când ajunge jos de tot în Scorpionul şi apoi în Săgetătorul, care se ridică prea puţin deasupra orizontului nostru.Viaţa pare când una, când alta, când binefacere trupească, când boală, când greutate, când bucurie, iar întreaga viaţă este numai Temporizarea este cu deosebire periculoasă datorită naturii sale acumulative: când amânăm o anumită sarcină minoră, nu pare a fi chiar atât de importantă. Şi dacă lăsăm să treacă neobservate câteva lucruri în timpul zilei, ziua nu va părea a fi una foarte rea. Dar lasă să se adune mai multe asemenea zile şi vei avea veniturile unui an dezastruos.Iarna-i grea, răbdarea scurtă,Opoziţia pe burtă,Îşi trage spuza pe turtă;Trage de o săptămână,Tot ce-i stă la îndemână.Trage uşa, trage clapaTrage voiniceşte apa;Trage clopotul cu sârgŞi înjurături prin târg;Îşi trage în sac mălaiul,Trage de buric buhaiul;În zig-zag, rotund, sau drept... Trage-adânc aer în piept;Trage sârma, trage de sforiÎn lună, în stele, în nori.Trage linii, rectilinii, pe hărţiTrage asul din cărţi;Trage chiulul în Parlament,O trage de păr permanent;Trage cu ochiul, trage cu urechea,Gândesc doar pentru un somn bun, căci emoţiile năvălesc când raţiunea e mută.