Când emoţiile ne orbesc raţiunea, chiar şi cea mai neînsemnată întâmplare ni se pare un dezastru. Relaxează-te şi lasă puţin timpul să aşeze lucrurile, iar apoi trage concluzii.


când-emoţiile-ne-orbesc-raţiunea-chiar-şi-cea-mai-neînsemnată-întâmplare-se-pare-un-dezastru-relaxează-te-şi-lasă-puţin-timpul-să
marius simioncândemoţiileneorbescraţiuneachiarşiceamaineînsemnatăîntâmplaresepareundezastrurelaxeazătelasăpuţintimpulaşezelucrurileiarapoitrageconcluziicând emoţiileemoţiile neorbesc raţiuneachiar şişi ceacea maimai neînsemnatăneînsemnată întâmplareîntâmplare nini sese parepare unun dezastruşi lasălasă puţinpuţin timpultimpul săsă aşezeaşeze lucrurileiar apoiapoi tragetrage concluziicând emoţiile neemoţiile ne orbescne orbesc raţiuneachiar şi ceaşi cea maicea mai neînsemnatămai neînsemnată întâmplareneînsemnată întâmplare niîntâmplare ni seni se parese pare unpare un dezastruşi lasă puţinlasă puţin timpulpuţin timpul sătimpul să aşezesă aşeze lucrurileiar apoi trageapoi trage concluzii

Gândesc doar pentru un somn bun, căci emoţiile năvălesc când raţiunea e mută. -Alexandru Vintea
gândesc-doar-pentru-un-somn-bun-că-emoţiile-năvălesc-când-raţiunea-e-mută