Când dreptatea îi este arhitect, ţara nu mai are nevoie de nimic altceva.


când-dreptatea-îi-este-arhitect-ţara-nu-mai-are-nevoie-de-nimic-altceva
giamicânddreptateaîiestearhitectţaranumaiarenevoiedenimicaltcevacând dreptateadreptatea îiîi esteeste arhitectţara nunu maimai areare nevoienevoie dede nimicnimic altcevacând dreptatea îidreptatea îi esteîi este arhitectţara nu mainu mai aremai are nevoieare nevoie denevoie de nimicde nimic altcevacând dreptatea îi estedreptatea îi este arhitectţara nu mai arenu mai are nevoiemai are nevoie deare nevoie de nimicnevoie de nimic altcevacând dreptatea îi este arhitectţara nu mai are nevoienu mai are nevoie demai are nevoie de nimicare nevoie de nimic altceva

Nimic nu este ca nimic altceva. Cu alte cuvinte, nimic nu este identic cu nimic altceva. Aşa că, toate obiectele şi evenimentele sunt unice, dar gânditorii care verbalizează când privesc realitatea categorizează şi identifică ceea ce văd; ca să facă asta ei exagerează asemănările şi ignoră diferenţele şi în acest fel, în loc să caute după unicitate, ei forţează obiectele în categoriile din minţile lor.Când dreptatea piere, nu mai este nimic care să poată da preţ vieţii oamenilor.Infinit. Nimic. – Sufletul nostru e aruncat în trup unde găseşte numărul, timpul, dimensiunile. El raţionează cu acestea şi le numeşte natură, necesitate, şi nu poate să creadă în altceva. Unitatea adăugată infinitului nu-l sporeşte cu nimic, nici măcar cu cât s-ar adăuga un picior la o măsură infinită. Finitul dispare în prezenţa infinitului devenind un pur neant. Tot aşa şi spiritul nostru în faţa lui Dumnezeu şi dreptatea noastră în faţa dreptăţii divine. Nu există o disproporţie mai mare între dreptatea noastră şi cea a lui Dumnezeu decât între unitate şi infinit.Ce este înfrângerea? Nimic altceva decât educaţie. Nimic altceva decât primul pas spre ceva mai bun.Ce este înfrângerea? Nimic altceva decât educaţie; nimic altceva decât primul pas spre ceva mai bun.Farmecul unei femei este precum o floare. Dacă îl ai, nu mai ai nevoie de nimic altceva. Dacă nu îl ai, nu contează oricum ce mai ai pe lângă.