Când dădeam de mâncare săracilor, mă numeau sfânt. Când întrebam de ce săracii nu aveau de mâncare, mă numeau comunist.


când-dădeam-de-mâncare-săracilor-mă-numeau-sfânt-când-întrebam-de-săracii-nu-aveau-de-mâncare-mă-numeau-comunist
dom helder camaracânddădeamdemâncaresăracilornumeausfântîntrebamsăraciinuaveaumâncarecomunistcând dădeamdădeam dede mâncaremâncare săracilormă numeaunumeau sfântcând întrebamîntrebam dede cece săraciisăracii nunu aveauaveau dede mâncaremă numeaunumeau comunistcând dădeam dedădeam de mâncarede mâncare săracilormă numeau sfântcând întrebam deîntrebam de cede ce săraciice săracii nusăracii nu aveaunu aveau deaveau de mâncaremă numeau comunistcând dădeam de mâncaredădeam de mâncare săracilorcând întrebam de ceîntrebam de ce săraciide ce săracii nuce săracii nu aveausăracii nu aveau denu aveau de mâncarecând dădeam de mâncare săracilorcând întrebam de ce săraciiîntrebam de ce săracii nude ce săracii nu aveauce săracii nu aveau desăracii nu aveau de mâncare

Pe vremuri,Bogaţii se numeau boieri,Astăzi se numesc bancheri.Sau,Pe vremuri se numeau baroni,Astăzi se numesc patroni.Săracii se numeau argaţi,Azi se numesc angajaţi.Boierii aveau armane,Patronii au pavilioane.Ieri, baronii-aveau castele,Azi hoteluri cu cinci stele.Ieri, bancherii-aveau de toate,Azi au bănci, parcă-s palate.Boierii-aveau moşii întinse,Patronii-au firme necuprinse.Copiii boierilor,cu trăsuri veneau la şcoală.Copiii săracilor,cu opinca cu obială.Brahmanii îl numeau pe Dumnezeu Atma, tibetanii Aum, evreii Adonai, iar grecii îl numeau Adonis. Cu alte cuvinte, strămoşii noştrii găsiseră aceste denumiri care pentru omul modern sunt sinonime cu atom!Orice mâncare ce solicită utilizarea de substanţe chimicale pentru consolidare, nu ar trebui considerată mâncare.Faceţi-vă mâncare în casă, este sfânt.Vechii greci numeau mintea subconştientă: inima spirituală a omului.Joey (către Ross): Uită de Rachel. Du-te în China, mănâncă mâncare chinezească. Chandler: Sigur că da, acolo i s-ar spune mâncare.