Când cineva înţelege cât de mare este forţa creatoare a propriului său mental, încetează să-şi mai facă sânge rău, deoarece el devine conştient că numai gândurile negre şi sentimentele sale îi pot influenţa destinul. Nimic din ceea ce se petrece în exterior nu-l poate tulbura.


când-cineva-înţelege-cât-de-mare-este-forţa-creatoare-a-propriului-său-mental-încetează-să-şi-mai-facă-sânge-rău-deoarece-el-devine
joseph murphycândcinevaînţelegecâtdemareesteforţacreatoarepropriuluisăumentalînceteazăsăşimaifacăsângerăudeoareceeldevineconştientnumaigândurilenegreşisentimentelesaleîipotinfluenţadestinulnimicdinceeasepetreceînexteriornulpoatetulburacând cinevacineva înţelegeînţelege câtcât dede maremare esteeste forţaforţa creatoarepropriului săusău mentalmai facăfacă sângesânge răudeoarece elel devinedevine conştientconştient căcă numainumai gândurilegândurile negrenegre şişi sentimentelesentimentele salesale îiîi potpot influenţainfluenţa destinulnimic dindin ceeaceea cece sese petrecepetrece înîn exteriorpoate tulburacând cineva înţelegecineva înţelege câtînţelege cât decât de marede mare estemare este forţaeste forţa creatoarecreatoare a propriuluia propriului săupropriului său mentalmai facă sângefacă sânge răudeoarece el devineel devine conştientdevine conştient căconştient că numaică numai gândurilenumai gândurile negregândurile negre şinegre şi sentimenteleşi sentimentele salesentimentele sale îisale îi potîi pot influenţapot influenţa destinulnimic din ceeadin ceea ceceea ce sece se petrecese petrece înpetrece în exterior

Amintiţi-vă că lumea interioară este formată din chiar gândurile, sentimentele şi imaginile mentale care creează lumea exterioară. Ca urmare, singura şi adevărata putere creatoare este lumea din noi şi orice fenomen cu care ne confruntăm în exterior este de fapt creat chiar de noi înşine în mod conştient sau inconştient, în universul interior.Viaţa nu ţi-a fost dată ca să suferi sau să trăieşti în chin şi durere. Viaţa este un dar - bucură-te de el! Nu-ţi mai focaliza atenţia pe tot ceea ce nu-ţi place, elimină cât de mult poţi suferinţa care este cauzată DOAR de gândurile tale (nimic din exterior nu-ţi poate face rău decât dacă tu alegi asta) şi caută bucuria şi plăcerea de a trăi. Hedonismul pe termen lung ar fi normal să fie abordarea ta în viaţă, nu drama pe care o creezi (conştient sau inconştient) în fiecare zi. Nimeni nu-ţi va ridica statuie pentru suferinţa ta, însă plăcerea ta de a trăi îi poate inspira şi pe cei din jur.Nimeni nu poate vedea deasupra sa. Cu aceasta vreau să spun: fiecare vede la celălalt numai atât cât este el însuşi: căci el îl poate cuprinde şi înţelege numai în măsura propriei sale inteligenţe. Dacă aceasta este de calitatea cea mai umilă, atunci toate darurile spirituale, chiar şi cele mai mari, nu-şi vor produce efectul asupra lui şi el nu va observa la posesorul lor nimic, decât numai ceea ce-i mai josnic în individualitatea sa, deci numai slăbiciunile şi defectele sale de temperament şi de caracter.Ce este cineva începe să ni se reveleze atunci când talentele sale slăbesc, când încetează să ne arate ce poate să facă.Priviţi în jurul dumneavoastră şi, oriunde v-aţi afla, veţi remarca uşor că marea majoritate a oamenilor se risipesc în preocupări exterioare; doar cei cu adevărat înţelepţi se preocupă intens de descoperirea formidabilelor lumi subtile şi spirituale din interiorul lor. Amintiţi-vă că lumea interioară este formată din chiar gândurile, sentimentele şi imaginile mentale care creează lumea exterioară. Ca urmare, singura şi adevărata putere creatoare este lumea din noi şi orice fenomen cu care ne confruntăm în exterior este de fapt creat chiar de noi înşine, în mod conştient sau inconştient, în universul interior.Un om conştient de faptele sale, care îşi dă seama când nu are dreptate, numai acela poate avea păreri de rău.