Câinii mici şi oamenii mici poartă nasul pe sus.


câinii-mici-şi-oamenii-mici-poartă-nasul-pe-sus
proverbe danezecâiniimicişioameniipoartănasulpesuscâinii micimici şişi oameniioamenii micimici poartăpoartă nasulnasul pepe suscâinii mici şimici şi oameniişi oamenii micioamenii mici poartămici poartă nasulpoartă nasul penasul pe suscâinii mici şi oameniimici şi oamenii micişi oamenii mici poartăoamenii mici poartă nasulmici poartă nasul pepoartă nasul pe suscâinii mici şi oamenii micimici şi oamenii mici poartăşi oamenii mici poartă nasuloamenii mici poartă nasul pemici poartă nasul pe sus

Dacă prelungeşti linia ce trece prin β, α şi γ din constelaţia Vulturul în sus, spre nord, la o mică depărtare dai peste una dintre cele mai mici constelaţii, Săgeata, care e alcătuită numai din stele mici, dar cari în adevăr formează o săgeată îndreptată spre stelele Vulpei Mici.Câinii mâiniicare-i creşte,ocroteştelatră-n vatrăşi la şatrămuşcă-n cuşcă;pe la poartă-ipoartă-n toartăde căţelavând ca ţelca să-i ducă,ce năucăspre nălucăcolo sus,altfel spusideal, în vârf de deal;Câinii mâiniicare-i plimbăscot o limbăsă-l atingăPeştii mici mănâncă peşti foarte mici,Peştii mari mănâncă peşti mici – Aşa că numai peştele mare creşte gras.Cunoşti un asemenea individ în oraş?Există sclavi mari şi mici. Cei mici sunt cei care devin sclavi pentru lucruri mărunte, pentru mese, pentru o locuinţă, pentru mici servicii. Cei mari sunt cei care devin sclavi pentru un consulat, pentru guvernarea unei provincii. Îi vezi pe cei care poartă securea şi biciul – aceştia sunt mai sclavi decât ceilalţi.Firimituri micidin trupul meuse descompun în flori de muşeţel,mici flori de muşeţel,galbene şi mici,putrede şi reci,flori de putregai.Flori mici,căzute din mine,sufletul meu,tăcerea mea,gândul şi durerea,toate la un loc,descompunându-se în floride muşeţel.Îmi plac oamenii superiori, dar ce spectacol trist să vezi realitatea: cu cât sunt de superiori, cu atât sunt de mici în modul cum se poartă cu alţii.