Buna judecată vine din experienţă, iar experienţa vine din proasta judecată.


buna-judecată-vine-din-experienţă-iar-experienţa-vine-din-proasta-judecată
barry lepatnerbunajudecatăvinedinexperienţăiarexperienţaproastajudecatăbuna judecatăjudecată vinevine dindin experienţăiar experienţaexperienţa vinevine dindin proastaproasta judecatăbuna judecată vinejudecată vine dinvine din experienţăiar experienţa vineexperienţa vine dinvine din proastadin proasta judecatăbuna judecată vine dinjudecată vine din experienţăiar experienţa vine dinexperienţa vine din proastavine din proasta judecatăbuna judecată vine din experienţăiar experienţa vine din proastaexperienţa vine din proasta judecată

O bună judecată vine din experienţă şi deseori experienţa vine dintr-o experienţă proastă. -Rita Mae Brown
o-bună-judecată-vine-din-experienţă-şi-deseori-experienţa-vine-dintr-o-experienţă-proastă
Înţelepciunea vine din experienţă, iar experienţa din nesăbuinţă. -Sacha Guitry
Înţelepciunea-vine-din-experienţă-iar-experienţa-din-nesăbuinţă
Judecata corectă vine din experienţă, experienţa vine din judecata greşită. -Mulla Nasrudin
judecata-corectă-vine-din-experienţă-experienţa-vine-din-judecata-greşită
Trebuie să învăţăm să-i lăsăm pe alţii să trăiască şi să înveţe. Singurul ajutor pe care îl putem oferi vine din acceptarea şi dragostea noastră – şi nu din judecată. -Paul Ferrini
trebuie-să-învăţăm-să-i-lăsăm-pe-alţii-să-trăiască-şi-să-înveţe-singurul-ajutor-pe-care-îl-putem-oferi-vine-din-acceptarea-şi
Trebuie să te naşti cu judecată, căci tragem puţine foloase din cunoştinţele şi din experienţa altuia. -Vauvenargues
trebuie-să-te-naşti-cu-judecată-că-tragem-puţine-foloase-din-cunoştinţele-şi-din-experienţa-altuia
Aia nu e
aia-nu-e-judecatădacă-legea-e-ncălcatăŞi-sentinţa-este-dată-de-cei-fără-judecată