Baronul: Dacă a fost ceai în acest ibric, atunci Sayuri l-a făcut să se evapore! (Ceilalţi bărbaţi râd.) Mameha: Nu râdeţi! Face acest lucru pentru prima dată.


baronul-dacă-a-fost-ceai-în-acest-ibric-atunci-sayuri-l-a-făcut-să-se-evapore-ceilalţi-bărbaţi-râd-mameha-nu-râdeţi-face-acest-lucru-pentru
robin swicordbaronuldacăfostceaiînacestibricatuncisayurifăcutseevaporeceilalţibărbaţirâdmamehanurâdeţifacelucrupentruprimadatăfost ceaiceai înîn acestacest ibricatunci sayurifăcut săsă sese evapore(ceilalţi bărbaţinu râdeţiface acestacest lucrulucru pentrupentru primaprima datădacă a fosta fost ceaifost ceai înceai în acestîn acest ibricfăcut să sesă se evaporeface acest lucruacest lucru pentrulucru pentru primapentru prima dată

Baronul (în timp ce o dezbracă cu forţa pe Sayuri): Sayuri, doar te privesc. Orice bărbat ar face acest lucru. -Robin Swicord
baronul-în-timp-o-dezbracă-cu-forţa-pe-sayuri-sayuri-doar-te-privesc-orice-bărbat-ar-face-acest-lucru
Mameha (vorbind despre Nobu): Cine este el să gândească aşa? Ţi-a fost înger păzitor. Sayuri Nitta: Şi acest lucru îi dă dreptul să se considere stăpânul meu? -Robin Swicord
mameha-vorbind-despre-nobu-cine-este-el-să-gândească-aşa-Ţi-a-fost-înger-păzitor-sayuri-nitta-Şi-acest-lucru-îi-dă-dreptul-să-se-considere
Mameha (îi vorbeşte despre sex lui Sayrui): Din când în când bărbaţilor le place să se întâlnească cu femeile. Sayuri Nitta: Da, ştiu. Mameha: Ştii? Sayuri Nitta: Locuiesc cu Hatsumomo. -Robin Swicord
mameha-îi-vorbeşte-despre-sex-lui-sayrui-din-când-în-când-bărbaţilor-place-să-se-întâlnească-cu-femeile-sayuri-nitta-da-ştiu-mameha