Baronul: Dacă a fost ceai în acest ibric, atunci Sayuri l-a făcut să se evapore! (Ceilalţi bărbaţi râd.) Mameha: Nu râdeţi! Face acest lucru pentru prima dată.


baronul-dacă-a-fost-ceai-în-acest-ibric-atunci-sayuri-l-a-făcut-să-se-evapore-ceilalţi-bărbaţi-râd-mameha-nu-râdeţi-face-acest-lucru-pentru
robin swicordbaronuldacăfostceaiînacestibricatuncisayurifăcutseevaporeceilalţibărbaţirâdmamehanurâdeţifacelucrupentruprimadatăfost ceaiceai înîn acestacest ibricatunci sayurifăcut săsă sese evapore(ceilalţi bărbaţinu râdeţiface acestacest lucrulucru pentrupentru primaprima datădacă a fosta fost ceaifost ceai înceai în acestîn acest ibricfăcut să sesă se evaporeface acest lucruacest lucru pentrulucru pentru primapentru prima dată

Hatsumomo (sugerând că Mameha a folosit metode imorale pentru ca Sayuri să obţină rolurile principale în dansuri): Ce a făcut Mameha, a vorbit cu directorul în particular? Sayuri Nitta: Nu toate gheişele folosesc acest tip de monedă.Baronul (în timp ce o dezbracă cu forţa pe Sayuri): Sayuri, doar te privesc. Orice bărbat ar face acest lucru.Mameha (vorbind despre Nobu): Cine este el să gândească aşa? Ţi-a fost înger păzitor. Sayuri Nitta: Şi acest lucru îi dă dreptul să se considere stăpânul meu?Gândiţi-vă la acest lucru, voi toţi, bărbaţi şi femei, la faptul că acest război va pune problema existenţei sau a distrugerii poporului nostru. Iar dacă înţelegeţi acest lucru, atunci fiecare gând şi fiecare acţiune întreprinsă va fi o rugăciune pentru Germania noastră!Mameha (îi vorbeşte despre sex lui Sayrui): Din când în când bărbaţilor le place să se întâlnească cu femeile. Sayuri Nitta: Da, ştiu. Mameha: Ştii? Sayuri Nitta: Locuiesc cu Hatsumomo.Mameha (către Chiyo): Peştera ta este intactă. Bărbaţilor le place acest lucru. Numim acest fapt