Bătrânul Din oglindăMăInspăimântă, Iar Tânărul Din fotografieImi este încăNecunoscut.


bătrânul-din-oglindămăinspăimântă-iar-tânărul-din-fotografieimi-este-încănecunoscut
george oppenbătrânuldinoglindămăinspăimântăiartânărulfotografieimiesteîncănecunoscutbătrânul dindin oglindămăinspăimântăiar tânărultânărul dindin fotografieimifotografieimi esteeste încănecunoscutbătrânul din oglindămăinspăimântăiar tânărul dintânărul din fotografieimidin fotografieimi estefotografieimi este încănecunoscutiar tânărul din fotografieimitânărul din fotografieimi estedin fotografieimi este încănecunoscutiar tânărul din fotografieimi estetânărul din fotografieimi este încănecunoscut

Bătrânul îşi molfăie amintirile, tânărul şi le programează.Tânărul care am fost cândva acuma nu mai este şi bătrânul care am să fiu spre mine se grăbeşte.Tânărul care nu a plâns este un sălbatic şi bătrânul care nu a râs este un prost.Filip: Sigur ţi-l aminteşti pe Ahile şi legenda Troiei. Tânărul Alexandru: E preferatul meu. Filip: De ce? Tânărul Alexandru: Pentru că l-a iubit pe Patrocle, şi i-a răzbunat moartea. Pentru că a dus o viaţă fără frică. Filip: Unii spun că a fost un prost impulsiv, care lupta pentru sine şi nu pentru Grecia. Tânărul Alexandru: Dar a fost un erou! Cel mai mare din Troia. Filip: Şi destinul care i-a fost? Tânărul Alexandru: Să moară tânăr, în plină glorie. Filip: A avut de ales? Tânărul Alexandru: Oh, da. Ar fi putut avea o viaţă lungă, dar lipsită de glorie.Orice vede tânărul în oglindă, bătrânul vede în cărămidă.Fă-o din nou! Joac-o din nou! Cânt-o din nou! Citeşte-o din nou! Scrie-o din nou! Schiţeaz-o din nou! Repetă din nou! Aleargă din nou! Încearcă din nou! Pentru că din nou este exerciţiu, iar exerciţiul este îmbunătăţire, iar îmbunătăţirea conduce doar la perfecţiune.