Bărbatul iese din viaţă când se însoară. Femeia când se mărită, abia intră.


bărbatul-iese-din-viaţă-când-se-însoară-femeia-când-se-mărită-abia-intră
pitigrillibărbatuliesedinviaţăcândseînsoarăfemeiamărităabiaintrăbărbatul ieseiese dindin viaţăviaţă cândcând sese însoarăfemeia cândcând sese mărităabia intrăbărbatul iese diniese din viaţădin viaţă cândviaţă când secând se însoarăfemeia când secând se mărităbărbatul iese din viaţăiese din viaţă cânddin viaţă când seviaţă când se însoarăfemeia când se mărităbărbatul iese din viaţă cândiese din viaţă când sedin viaţă când se însoară

Am descoperit că, atunci când se însoară, bărbatul devine capul familiei. Femeia devine gâtul acelei familii şi-i întoarce capul după cum vrea ea.Există momente când necazurile ne intră în viaţă şi nu putem face nimic pentru a le evita. Dar ele se ivesc cu un motiv. Abia atunci când le-am depăşit înţelegem de ce au apărut.În adevăr, într-o căsnicie când şi bărbatul şi femeia duc o viaţă laborioasă, când n-au imaginaţia bolnavă, când toată vremea sunt cu treabă, când caută o fericire curată în tovărăşia soţului în ceasurile de odihnă, niciodată astfel de soţi nu se vor dezgusta unul de altul.Cum ar putea bărbatul şi femeia să se înţeleagă? În fond, amândoi doresc lucruri diferite: bărbatul, femeia şi femeia, bărbatul.Fericirea cel mai des eVizavi de socoteală:Când îi intră – cea normalăIar contabila... când iese!Când Ginger Rogers dansa cu Fred Astaire, era singura secvenţă din filme, când oamenii priveau bărbatul, nu femeia.